Vooraan

Beleidsverklaring 2022-2023

Raad VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft haar Beleidsverklaring 2022-2023 bekendgemaakt. In het najaar wordt in de Raad van de VGC de aanpassing van het Meerjarenplan besproken. De Beleidsverklaring bestaat uit zeven beleidsdoelstellingen.

Er worden een aantal maatregelen aangekondigd om het nijpende tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders tegen te gaan, onder meer door intensief samen te werken met Actiris en VDAB, deel te nemen aan jobbeurzen en campagnes te voeren. Om het lerarentekort te reduceren zet men meer dan ooit in op het aantrekken van zijinstromers. Om de digitale kloof te verkleinen, werkt de VGC actief mee aan het project Digibanken, en ontwikkelt het een complementair aanbod e-inclusie dat zich richt tot Brusselaars die in een traject naar werk en opleiding zitten of hierin interesse tonen.

Met Generatie BXL biedt VGC leerlingen, leerkrachten, ouders en organisaties ondersteuning om 10- tot 18-jarigen beter te omkaderen in de transitiemomenten op het vlak van hun leerloopbaan, studiekeuze en de arbeidsmarkt. In 2022-2023 zet VGC in op de ontwikkeling van een kennisdatabank met een overzicht van het aanbod en een bijhorende website. Leerkrachten kunnen met de tools eigen leerlijnen opstellen. Voor leerlingen komt er een applicatie waarin ze hun leerloopbaankeuzes en ervaringen kunnen verzamelen, zelftests kunnen invullen en hun loopbaancompetenties kunnen opvolgen.

'Samen met Tracé Brussel vzw en het Huis van het Nederlands zetten we de aanbevelingen van het participatietraject met de opleidingsactoren om in concrete acties. We organiseren werkbezoeken tussen bedrijven en scholen zodat jongeren meer kennis en praktijkervaring opdoen en beter op de hoogte zijn van de noden van de bedrijfswereld. We houden de vinger aan de pols bij het promoten en uitrollen van de nieuwe duale richtingen en onderzoeken de mogelijkheid om openstaande leerwerkplekken van werkgevers bekend te maken bij jongeren die nood hebben aan een leerwerkplek. We ondersteunen de mentoren Duaal Leren via taalcoaching op de werkvloer en verdiepen de samenwerking met de sectorfederaties', luidt het verder in de Beleidsverklaring, en 'Via Leerwinkel Brussel zal Tracé Brussel vzw een outreachende werking uitbouwen om kwetsbare Brusselse jongeren te ondersteunen bij het maken van een juiste leerkeuze.'

Lees hier de Beleidsverklaring 2022-2023 van de VGC.

Lees hier de toespraak van Elke Van de Brandt, voorzitter van het College van de VGC, en de bespreking van de Beleidsverklaring in plenaire zitting.