Publicaties en analyse

Blik op Vlaams Brusselbeleid 2023

Vlaanderen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur in Vlaanderen publiceert ‘Een blik op Brussel 2023’ op initiatief van Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding. De gekozen thema’s belichten demografie, onderwijs, armoede, werk, digitalisering, vrije tijd en gezondheid, beschouwd vanuit een prisma van het Vlaams Beleid.

Volgens de auteurs blijft Brussel nog te vaak een blinde vlek bij de publicatie van data en cijfers door de Vlaamse overheid. Enerzijds wordt er niet over gewestmaterie gecommuniceerd omdat dit behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Gewest, dat via het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) cijfers en studies publiceert. Anderzijds is het verzamelen en ontsluiten van data over gemeenschapsmaterie vaak een uitdaging omdat zowel de Vlaamse als de Franse gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles) actief zijn in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad. Bijgevolg capteren de cijfers die de Vlaamse gemeenschap verzamelt via de uitoefening van haar bevoegdheden slechts een deel van de Brusselse samenleving. Om binnen die complexiteit te navigeren, publiceert het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-hoofdstad binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) informatie over gezondheid en armoede in het Brussels Gewest. 

Via deze nota wil de Vlaamse overheid een eerste stap zetten in het samenbrengen en ontsluiten van de beschikbare indicatoren die relevant zijn voor het Vlaamse Brusselbeleid.

Bij de totstandkoming van deze nota werd ervoor gekozen om de Brusselse cijfers op 2 niveaus te presenteren: voor elk van de Brusselse gemeenten, plus een gezamenlijk cijfer voor het geheel van de Brusselse gemeenten.

Om de positie van Brussel juist in te schatten worden de Brusselse data niet alleen vergeleken met het Vlaams Gewest, maar ook met andere steden: Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik, voor vergelijkbare cijfers. Wanneer het Brusselse cijfer enkel de activiteiten van de Vlaamse Gemeenschap capteert, wordt het absolute cijfer niet afgezet tegenover het totale aantal Brusselaars, maar wel tegen de beoogde doelgroep van het Vlaamse Brusselbeleid: 30% van de inwoners van het Brussels Gewest.

Ontdek hier het volledige rapport.