Publicaties en analyse

Digitale kwetsbaarheid

Brulocalis

Brulocalis, de vereniging van de 19 Brusselse gemeenten, heeft een dossier uitgebracht over de digitale kloof en kwetsbaarheid.

'Het is duidelijk dat de grootschalige omschakeling naar een ‘online’ samenleving de ongelijkheid tussen burgers blootlegt. Maar vooral brengt de digitalisering van essentiële openbare diensten, zij het van algemeen dan wel van privaat belang, de nog grotere risico’s van sociale uitsluiting aan het licht voor degenen die geen toegang hebben tot deze technologie of er niet mee kunnen werken', luidt het in de inleiding.

20% van de Brusselaars met een hoog opleidingsniveau, 67% met een laag opleidingsniveau, 20% met een hoog inkomen, en 55% met een laag inkomen heeft geen online interactie met de overheid. 26% van de alleenstaanden, 30% van de alleenstaande vrouwen, 14% van de koppels, en 1% van de koppels met kinderen heeft geen internetverbinding. Als we een vergelijking maken tussen verschil tot Internettoegang in België naar gelang het gaat over welgestelde huishoudens en huishoudens met de laagste inkomens, zien we dat er in België een kloof is van 28%, terwijl die in Frankrijk ‘slechts’ 21% bedraagt, in Duitsland 15%, in Luxemburg 7% en in Nederland 6%. Vier op de tien personen in Brussel bevinden zich in een kwetsbare positie ten aanzien van de toenemende digitalisering van de samenleving.

Om de digitale toegankelijkheid te verhogen pleit Louise Culot van de vzw Lire et Ecrire voor financiële sancties bij niet-naleving van de bestaande wetgeving; bij omzetting van Europese richtlijnen dient men het begrip toegankelijkheid te verruimen; en overleg met partijen die belang hebben bij de toegankelijkheid van websites is wenselijk. Het is van belang om loketten en telefoondiensten te behouden, maar ook brievenpost en papieren formulieren, we pleiten dan ook voor een combinatie van inclusief ontworpen digitale interfaces en loketten die voor iedereen toegankelijk zijn, stelt Iria Galvan Castano van dezelfde vzw. Lezen en schrijven is een basisvoorwaarde voor bepaalde digitale gebruiksvoorwaarden, daar moeten we dus ook op inzetten, vervolgt Louise Culot.

De 'Aan de slag als digihelper'-brochure bevat praktische tips voor zowel formele als informele digihelpers om personen die digitaal uitgesloten dreigen te worden te herkennen, te begeleiden, en door te verwijzen. 46 bedrijven en organisaties hebben al het charter voor digitale inclusie ondertekend. Het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest) heeft een stappenplan uitgewerkt voor de oprichting van een OCR (Openbare Computerruimte) in Brussel.

Het volledige Brulocalis-dossier vindt u hier.