Publicaties en analyse

JAARVERSLAG 2021-2022 - SAMENWERKING GO! EN VDAB

Go_VDAB_logo

Het jaarverslag over de samenwerking tussen het GO! en de VDAB is gepubliceerd. Het jaarverslag is een weergave van de acties die ondernomen zijn in de verschillende Vlaamse provincies met als gemeenschappelijke doel: onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten, waarbij de klemtoon vooral ligt op het ontdekken van talent, het ontwikkelen van competenties en het werken met leer- en werkloopbanen.

Voor het schooljaar 2021-2022 lagen de acties die ondernomen zijn op:

• het versterken van (onderwijs-)loopbaandenken

• regionale samenwerking

• het aanpakken van het lerarentekort

Voorts staat er in het jaarverslag de beschrijving van de regionale partnerschappen. Het partnerschap in Brussel – waar Tracé Brussel vzw met het project Jump naar werk nauw bij betrokken is – waar er ingezet werd op vijf projecten, kende wel wat tegenslagen door oa COVID-19 en een schrijnend lerarentekort.

Het volledige jaarverslag is hier te lezen Jaarverslag over de samenwerking tussen het GO! en de VDAB over het schooljaar 2021-2022- SAMENWERKING GO! - VDAB.pdf (g-o.be)