Publicaties en analyse

Jaarverslag Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer, het Centrum voor Basiseducatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is expert in het omgaan met laaggeletterdheid en organiseert cursussen taal, rekenen, ICT en maatschappelijke oriëntatie. Ligo werkt met kortgeschoolde volwassenen uit Brussel, en wil cursisten helpen om te functioneren in de maatschappij.

In hun jaarverslag staan een aantal diensten in de spotlights, zoals het digipost-team van de Vlaamse overheid dat alle inkomende post scant. Een groep medewerkers leerde in een cursus ICT werken met e-mail, spreadsheets, Microsoft Teams en andere handige apps. Ligo werkt ook mee aan het digipunt InBrussel. Twee van de digicoaches helpen er mensen met onder meer het sturen van een e-mail, digitaal bankieren, en een CV maken.

Ligo gaf een gastcollege in het vak 'Journalistiek en burgerschap' aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de VUB. De studenten leerden over klare taal en inclusieve communicatie. Ze kregen de opdracht om een cursist te portretteren. Dankzij het Erasmus+-KA1-project konden collega's naar het buitenland voor een jobshadowing of cursus. Dit jaar kwam voor het eerst een groep taalcoaches aan de beurt. Ze trokken naar Helsinki en Tampere en overlegden er met Finse coaches.

In maart zette Ligo ‘Welkom In de Klas’ in de kijker. WiK is een wekelijkse ouder-kindactiviteit die taal stimuleert en ouderbetrokkenheid verhoogt. Ligo verzamelt specialisten en de Brusselse scholen voor een avond in RITCS. In mei organiseerde Ligo voor de derde keer Ministad. Honderden cursisten spraken er Nederlands: op de boekenmarkt, in het station, in de muziekschool, op restaurant, in de supermarkt.

In Alfa naar werk krijgen de cursisten een intensief traject: Alfa, ICT, rekenen, maatschappelijke oriëntatie en ‘digital storytelling’. In juni hebben 23 cursisten hun traject beëindigd. 12 cursisten werken of zijn gestart met een beroepsopleiding (keuken, poets, bouw,…). 8 anderen volgen verder les bij Ligo Brusselleer. Ze kwamen anderhalf jaar elke dag naar de les. De cursisten leerden over werk, solliciteren en maakten een film over hun talent. Cursisten rijbewijs maken het examen op een computer. Met hun toestel kunnen ze altijd oefenen, in de klas én thuis.

Een leercoach begeleidt cursisten die niet naar de les kunnen komen. Hij stelt met hen een individueel programma op. Ze kunnen thuis leren, in het online learning center (OLC), in de bibliotheek of bij een partnerorganisatie. De coach spreekt regelmatig af met de deelnemer om de vorderingen te bespreken.

Eind 2022 opende het nieuwe gevangenisdorp in Haren. Samen met de gedetineerden uit Vorst verhuisde ook het lees- en schrijfatelier. Ligo Brusselleer ondersteunt de COOVI-keukenopleiding in Haren met een G(eletterdheids)-coach.

Lees het volledige jaarverslag op de website van Ligo Brusselleer.