Publicaties en analyse

Jaarverslag Synerjob

Synerjob

Om gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, bundelen VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, Forem en ADG sinds 2007 hun krachten binnen SYNERJOB vzw.

Op 24 juni 2021 werd een (nieuw) samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel afgesloten. Dat bevestigt de bestaande samenwerking, die sinds 2016 sterk werd geïntensifieerd, en formuleert ook nieuwe ambities. De focus ligt op 2 centrale doelstellingen: de competenties van Brusselse werkzoekenden, en interregionale mobiliteit versterken. In de loop van 2022 werd dit akkoord geconcretiseerd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, en een actieplan, dat vanaf 2023 in uitvoering is gegaan. Er werd al een eerste gezamenlijke arbeidsmarktanalyse uitgevoerd door de studiediensten van VDAB en Actiris. Zo wordt het mogelijk om evoluties op de Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkt en de pendelstromen beter te volgen.

Daarnaast blijven beide partners jaarlijks een communicatiecampagne organiseren die focust op een deelaspect van interregionale mobiliteit. Ze richt zich zowel op werkgevers als op werkzoekenden. Ook de communicatie naar de partners toe en de interne communicatie worden hierop afgestemd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Actiris zet in op het informeren en sensibiliseren van haar eigen medewerkers (en die van de partners) opdat IRM (interregionale mobiliteit) als een evidente oplossing wordt gezien voor elke werkzoekende in begeleiding. Jaarlijks worden er infodagen over “werken buiten Brussel” georganiseerd voor werkzoekenden en consulenten. Er werd ook een interne opleiding over interregionale mobiliteit gecreëerd die de consulenten van Actiris konden volgen. Andere samenwerkingsvormen worden verder verkend en ontwikkeld: het sensibiliseren van werkgevers om laagdrempelig aan te werven, het samenwerken met werkgevers in de vorm van vacaturegerichte opleidingen en maatwerkprojecten, zoals bij Aviato. De motivatie van de deelnemende werkzoekende is hoger omdat die een vooruitzicht heeft op werk.

Forem (Wallonië) heeft in de periode van januari tot en met september 2022, 22.775 vacatures automatisch doorgegeven aan de VDAB en 23.731 aan Actiris. Forem heeft in diezelfde periode 91.521 vacatures ontvangen van VDAB en 13.122 van Actiris.

In 2022 vonden verschillende activiteiten plaats in het kader van de Jongerengarantie. Er vonden vergaderingen en uitwisselingen plaats op Europees (02 en 09/22) en werkgroep niveau (01/22) om informatie uit te wisselen en lopende kwesties te bespreken. De belangrijkste dossiers en uitgevoerde activiteiten hadden betrekking op de volgende onderwerpen: feedback over de evaluatie van de Jongerengarantie 2021 door EMCO (Europese Commissie: Comité voor de Werkgelegenheid) en verbetervoorstellen; het Europees Jaar van de jeugd en de lancering van het ALMA-initiatief (Aim, Learn, Master, Achieve: een initiatief voor actieve inclusie van jongeren); de evaluatie van het Europees kader voor de kwaliteit van stages; ESF+ programmering (2021-2027).

Lees hier het volledige verslag.