Publicaties en analyse

Jaarverslag Synerjob 2021

Synerjob

Het jaarverslag 2021 van Synerjob staat online. Met de oprichting van deze vzw in juli 2007 wilden Actiris, het ADG, Bruxelles Formation, het Forem en VDAB onderlinge synergiën organiseren om de uitdagingen van de gewestelijke arbeidsmarkten beter aan te gaan.

Sinds september 2021 ontvangt Actiris alle werkaanbiedingen die werkgevers rechtstreeks hebben gemeld aan de VDAB, met uitzondering van de commerciële partners, omdat Actiris zelf akkoorden heeft met deze partners. Deze werkaanbiedingen worden onverwijld gepubliceerd op de website. Actiris en VDAB hebben strategische indicatoren afgesproken om de resultaten van hun acties (om interregionale mobiliteit te bevorderen) beter te kunnen monitoren. Zij wensen in hun samenwerking te focussen op het sensibiliseren van werkgevers om laagdrempelig aan te werven. Proefmaatwerkprojecten/Opleidingstrajecten die leiden tot een aanwerving hebben bij Aviato aangetoond dat Brusselaars (mits het verbeteren van taal en technische competenties) aan het werk kunnen in Vlaanderen. De motivatie van de deelnemende werkzoekende is hoger omdat die een vooruitzicht heeft op werk. Andere vormen van werkplekleren tonen ook hun potentieel, alleen merken we dat de werkgevers nog niet helemaal overtuigd zijn.

Daarnaast blijven beide partners jaarlijks een communicatiecampagne organiseren die focust op een deelaspect van interregionale mobiliteit. In 2021 werd een interne opleiding over interregionale mobiliteit gecreëerd die de bemiddelaars van Actiris vanaf 2022 kunnen volgen.

Sinds 2008 werkt het Forem actief samen met VDAB om aan de personeelsbehoeften van Vlaamse bedrijven te voldoen aan de hand van een actief beheer van de vacatures in Vlaanderen. Het Forem organiseert ook specifieke acties om Waalse werkzoekenden te informeren over vacatures in Vlaanderen, en om hun sollicitatie te helpen voorbereiden. De gespecialiseerde bemiddelaars beheerden 2.984 Vlaamse vacatures voor Waalse werkzoekenden. Meer dan 32.000 Waalse werkzoekenden werden gemobiliseerd voor deze werkaanbiedingen. 180 Waalse werkzoekenden kregen een beroepsopleiding in een Vlaams bedrijf. De diensten van het Forem en de VDAB organiseerden 18 jobdatings voor 26 bedrijven. Aan deze bijeenkomsten namen 209 mensen deel, van wie er 60 door de deelnemende bedrijven in dienst werden genomen.

Het aantal automatisch uitgewisselde aanbiedingen tussen de verschillende openbare tewerkstellingsdiensten in België voor het jaar 2021 bedraagt 557.905 aanbiedingen.

Lees hier het volledige jaarverslag.