Nieuws uit de sector

Jongeren maken de stad

JES

Op donderdag 16 november vond het JES-congres ‘Jongeren maken de stad’ plaats in La Tricoterie. Verschillende professionals uit Brusselse en Vlaamse organisaties kwamen samen om inspiratie op te doen en inzichten te delen rond thema’s die van belang zijn voor kinderen en jongeren in de stad.

Door middel van sessies en een Dynamic Learning Space maakten de professionals kennis met de volgende thema’s: werken in de publieke ruimte, politiserend werken, stedelijk leiderschap, sterker naar werk en geïntegreerd werken. Tracé Brussel vzw deelde inzichten rond NEET-jongeren in de sessie “Sterker naar werk”.

De Vlaamse minister van Jeugd, Benjamin Dalle (CD&V), benadrukte tijdens de plenaire opening het belang van het jeugdwerk. En dit niet enkel voor de jongere, maar voor de ganse samenleving.

Wat JES, en bij uitbreiding het jeugdwerk, frustreert is dat jongeren die participeren aan het jeugdwerk hun ervaringen en kennis die ze opgedaan hebben heel moeilijk kunnen verzilveren op de arbeidsmarkt. De minister erkende dit probleem. Het zou volgens hem inderdaad voor jongeren makkelijker moeten gemaakt worden om hun vaardigheden, aangeleerd binnen het jeugdwerk, beter zichtbaar te maken voor potentiële werkgevers.