Publicaties en analyse

Maandrapport Actiris

Actiris

Eind december 2023 telde het Brussels Gewest 92.053 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn 4.978 NWWZ meer dan in december 2022, ofwel een stijging van 5,7% (+5,6% bij de mannen en +5,9% bij de vrouwen). Deze cijfers komen uit het recentste maandrapport van Actiris.

Op maandbasis zien we ook een stijging van 2.118 werkzoekenden (+2,4%) ten opzichte van november 2023. In december bedroeg de totale instroom in de werkloosheid 8.757 personen (6.923 herinschrijvingen en 1.834 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 6.639 personen. De uitstroom vertegenwoordigt 7,4% van de NWWZ eind november, terwijl de instroom van de NWWZ eind december 9,5% bedraagt.

Eind december 2023 bedroeg de werkloosheidsgraad in Brussel 15,2% (14,6% voor de mannen en 15,9% voor de vrouwen). We stellen vast dat een aanzienlijk aantal nieuwkomers de Brusselse arbeidsmarkt betreedt. Zo steeg tussen 2017 en 2021 de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd met 3,6%. Voor heel België was dat 1,1%. Niettemin is dit groeipercentage voor Brussel ook sterk afgenomen, vergeleken met 10 jaar geleden.

Lees het volledige maandrapport op de website van Actiris.