Nieuws uit de sector

Memorandum DUO for a JOB

DUO for a JOB

DUO for a JOB heeft een memorandum geschreven voor de regionale verkiezingen van juni dit jaar onder de titel ‘Mentoring naar werk: beleidsoverschrijdende maatregel voor werkgelegenheid, gelijke kansen, levenslang leren en sociale cohesie’.

DUO for a JOB biedt een intergenerationeel mentoringsprogramma voor werkzoekenden met een migratieachtergrond (de ‘mentees’) door ervaren vijftigplussers (de ‘mentoren’) die hen oriënteren en begeleiden bij het vinden van werk. Op 10 jaar tijd heeft de organisatie 5.500 duo’s gevormd in België, waarvan 1.400 in Vlaanderen en 3.400 in Brussel. 9 op de 10 mentoren blijven na de eerste begeleiding in het programma. 500 Vlaamse en 650 Brusselse mentoren zijn vandaag actief. Het programma heeft aantoonbaar impact: 7 op de 10 werkzoekenden vinden een job, opleiding of stageplaats, en 5 op de 10 vinden duurzaam werk. DUO for a JOB is actief in Vlaanderen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Gent, Sint-Niklaas, Aalst, Vilvoorde, Machelen en Grimbergen), Brussel en Wallonië . De organisatie heeft ook vestigingen in Nederland en Frankrijk.

De twee voornaamste vragen van DUO for a JOB met het oog op de verkiezingen zijn:

  • Voorzie een wetgevend financieringskader om mentoring naar werk structureel uit te rollen in Vlaanderen en Brussel, om werkgelegenheid, gelijke kansen, levenslang leren en sociale samenhang te verbeteren. Garandeer hierbij kwaliteitscriteria voor mentoringprogramma’s, en behoud het vrijwillige karakter van de relatie.
  • Werk structurele oorzaken voor de moeizame toegang tot werk voor mensen met een herkomst van buiten de EU weg. DUO for a JOB heeft in haar ervaringsverslag een reeks aanbevelingen geformuleerd, waarvan de speerpunten zijn: het verbeteren van toegang tot diensten en informatie, digitale inclusie, erkenning van vaardigheden en buitenlandse diploma’s, bevordering van diversiteit op de werkvloer en bestrijding van discriminatie, en de implementatie van een menselijk migratie- en opvangbeleid.

De argumentatie volgens DUO for a JOB:

  • Een werkzaamheidsgraad van 80% is nodig om de sociale zekerheid te kunnen financieren, gezien de vergrijzing van de bevolking. De federale en regionale overheden willen dit ambitieuze doel tegen 2030 bereiken.
  • België kampt met een toenemend tekort aan arbeidskrachten. Het vacaturepercentage bedroeg bijna 5% in het eerste kwartaal van 2023.
  • Gemiddeld ligt de werkzaamheidsgraad van mensen van buiten de EU 20 procentpunten lager dan die van mensen van Belgische of Europese origine. Bovendien groeit het aandeel mensen met een herkomst van buiten de EU gestaag. In die context is een werkzaamheidsgraad van 80% ‘onhaalbaar’.
  • De loopbanen worden steeds langer. Het managen van de eindeloopbanen van oudere werknemers en levenslang leren zijn in de context van langer werken cruciaal geworden. 
  • Op sociaal niveau zien we een groeiende polarisatie in de samenleving, een gebrek aan verbinding tussen generaties en sociale groepen, wat aanzienlijke spanningen veroorzaakt en het sociaal contract in gevaar brengt.

Raadpleeg het volledige memorandum van DUO for a JOB.