Vooraan

4.000 werkzoekenden richting eigen tewerkstelling

Actiris

Het Brussels gewest heeft een sterke ondernemersdynamiek en tegen 2027 wilt Actiris samen met nieuwe partners 4.000 werkzoekenden begeleiden richting een eigen tewerkstelling, met specifiek oog op langdurige werkzoekenden.

De focus van recent geselecteerde projecten ligt op gepersonaliseerde coaching om hen te helpen de nodige vaardigheden te verwerven (zowel algemene-, digitale-, taal- en technische vaardigheden) met als finaal doel hun eigen job te creëren als zelfstandige of als werknemer binnen hun zelf opgerichte bedrijf of vzw.

De nieuwe lichting partners zullen aan de slag gaan met werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Actiris en langdurig werkzoekende zijn (minstens één jaar of langer op zoek naar werk) of aan één van onderstaande criteria voldoen: ingeschreven bij het OCMW, laaggeschoold, 50-plussers of werkzoekenden met een buitenlandse afkomst.

Het team Coaching en Opleiding van Crédal richt zich op een vrouwelijk publiek, en heeft een aanpak met tools ontwikkeld specifiek om het ondernemerschap te stimuleren.

Fais-le toi-même werkt rond sensibilisering, ontwikkeling en promotie van projecten met een hart voor eco-consumptie, circulaire economie en emancipatie. Hun ambitie is ambachten en duurzame creatie toegankelijk te maken voor Brusselaars.

Met BOOST FLTM, incubator voor creatief ondernemerschap en ambachtsprojecten, worden werkzoekenden en creatieve ondernemers die al actief zijn, ondersteund om zelf werk te creëren en uit hun kwetsbare situatie te geraken.

JobYourself en haar activiteitencoöperaties bieden een veilig kader voor Brusselse werkzoekenden die ondernemer willen worden. Kandidaat-ondernemers kunnen hun project voorbereiden en testen zonder verlies van hun uitkering. Via de klantencoöperaties kunnen ze hun eigen klanten factureren om de financiële haalbaarheid van hun project uit te testen vooraleer ze beslissen of ze hun eigen bedrijf oprichten.

Iles helpt via gepersonaliseerde, individuele en/of begeleiding in groep toekomstige ondernemers om hun project te definiëren en om te zetten in een duurzame en verantwoorde onderneming.

microStart is een sociale organisatie die microkredieten en gratis steun toekent aan mensen die een eigen zaak willen starten of uitbouwen. De organisatie werd opgericht om iedereen toegang te geven tot het ondernemerschap, in het bijzonder diegenen die de grootste obstakels tegenkomen bij het oprichten en ontwikkelen van een eigen zaak, zoals werkzoekenden, mensen die buiten de EU geboren zijn, jongeren, starters, enz.

Refresh is een bedrijf in de sociale economie dat zijn energie en winst ten dienste stelt van sociale- en milieuacties. Het bouwt mee aan een maatschappij waarin elk individu de kans krijgt om een carrièreplan te ontwikkelen en de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om duurzaam, kwaliteitsvol en bevredigend werk te verkrijgen.

Van 1 tot 31 maart organiseert hub.Brussels een Empowermonth met tal van workshops, infosessies en overlegmomenten voor vrouwen die een eigen onderneming willen opstarten.

Lees het volledige bericht op de Actiris-website.