Pers

Actiris, Forem en VDAB: “Werkgevers, test ons!”

HR REF

HR Magazine en Franstalige partner Htag by Références brachten de drie regisseurs van de arbeidsmarkt rond de tafel in een gesprek rond jobmobiliteit. “De interregionale jobmobiliteit is al een realiteit”, luidde het. Actiris, Forem en VDAB zien vijf obstakels die nog in de weg staan.

Zowat 56.000 Brusselaars pendelen dagelijks van Brussel naar Vlaanderen. Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal bij Actiris, wil dit aantal met minimum 2.000 personen opkrikken. Er zijn echter 4 obstakels volgens haar: de taalbarrière, de mobiliteitsbarrière, de competentiekloof en het feit dat veel werkgevers de arbeidsbemiddelaars nog niet als partners zien bij hun zoektocht naar personeel. 

De taalgrens wordt gezien als een psychologische grens. Yves Magnan van het Forem moedigt werkzoekenden aan om open te staan voor interregionale mobiliteit, hoewel er bij sommigen een aarzeling heerst. Hij legt ook de nadruk op het belang van een rijbewijs als troef. De taalbarrière kan worden versoepeld als werkgevers hun ambities in dit verband beter aanpassen aan de werkelijke vereisten in de open functies.

Een vijfde drempel wordt aangehaald door Geert Pauwels, Directeur VDAB Brussel en Vlaams-Brabant. Hij vindt dat er nog te veel vooroordelen bestaan bij de werkgevers in alle regio’s. Bijvoorbeeld wanneer werkgevers a priori een anderstalige zien als niet geschikt voor de functie zonder dieper inzicht in het cv. Daarom verifieert VDAB onmiddellijk het taalniveau van de functie voor die wordt geplaatst. De drie arbeidsbemiddelaars pogen dan ook deze rem aan te kaarten in hun campagnes om deze op te heffen.

In de Vlaamse rand rond Brussel werken al veel Brusselaars, zoals in Machelen, Vilvoorde, Asse en Halle. Interregionale mobiliteit werkt dus. Toch willen de gesprekspartners deze nog versnellen en versterken. VDAB heeft capaciteit tot taalopleiding, en werkzoekenden bedienen zich effectief van de zelfbedieningstools zonder tussenkomst van de arbeidsbemiddelaar.

Yves Magnan wijst op de nood aan demystificatie van de nieuwe generatie werknemers en het belang van bewustwording van de kant van werkgevers om hieraan te wennen. Ook het duidelijk afstemmen van wederzijdse verwachtingen op taalgebied en kwalificaties is belangrijk. 

Arbeidsmigratie kan ook een oplossing zijn, een complex gegeven dat volgens Caroline Mancel, Yves Magnan en Geert Pauwels een doordachte en genuanceerde aanpak vergt.

Eén boodschap van de drie arbeidsbemiddelaars: “Werkgevers, test ons!”

U kan het volledige artikel lezen op de website van HR Magazine.