Publicaties en analyse

Advies erkenning beroepskwalificaties

SERV

De SERV brengt een advies uit onder de titel ‘ADVIES Beroepskwalificaties omarmd – Naar een versterkte inzet en grotere benutting van beroepskwalificaties in Vlaanderen’. Een kort overzicht.

De SERV adresseert een advies aan Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (NV-A), waarin het de nadruk legt op het belang van de inzet en de benutting van beroepskwalificaties, met de bedoeling een dialoog op gang te trekken over de opportuniteiten die de beroepskwalificaties kunnen bieden om doelstellingen van het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid te helpen realiseren, en over welke bijkomende inspanningen en mogelijke bijsturingen daarvoor nodig zijn.

Het advies omvat twee delen: het eigenlijke advies met 5 aanbevelingen, en een tweede deel met de duiding en toepassing van de beroepskwalificaties vandaag.

Als aanbevelingen voor een versterkte werking stelt de SERV:

  • Maak verder werk van een vlot en kwaliteitsvol ontwikkelproces voor beroepskwalificaties
  • Initieer de dialoog over toekomstbestendige beroepskwalificaties en vooral over onderling afgestemde en minder afgeleide producten
  • Benut de beroepskwalificatie veel meer dan vandaag als zichtbaar kwalificatiebewijs
  • Certificeer opleidingsinspanningen van werkzoekenden via de beroepskwalificaties en maak verworven competenties zichtbaar
  • Versterk het structureel en kwalificerend karakter van levenslang leren via beroepskwalificerende trajecten

U vindt het volledige SERV advies op de website Vlaanderen.