Vooraan

Algemene beleidsverklaring

BHG

Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft de algemene beleidsverklaring van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekendgemaakt in het Brussels parlement.

De regering gaat een budget van 2.500.000 euro uittrekken om via Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) twee premies aan te bieden, die een aanvulling vormen op de Renolution premies: een premie voor energie-audits, en een premie voor structurele energiebesparende investeringen.

Er zal een werkgelegenheids- en opleidingsplan met een budget van 10 miljoen euro ten uitvoer gebracht worden om de werkgelegenheid van de Brusselaars en de ontwikkeling van hun vaardigheden te ondersteunen, met de invoering van een opleidingspremie als aanvulling bij de bestaande regeling voor werkgelegenheidssteun. Dat is een onderdeel van de strategie rond scholing en werk.

Er moet beter worden ingespeeld op een aantal werkgelegenheidsdrempels, vindt Vervoort. Daarom opent Actiris in 2023 twee nieuwe kinderhuizen om ouders te ondersteunen die werk zoeken of een opleiding willen volgen. En om het jobvolume op peil te houden, worden de GECO's volledig geïndexeerd met een extra budget van 15 miljoen euro, waarmee de koopkracht van zo'n 7.000 Brusselaars in deze functies wordt ondersteund. 6 miljoen is bestemd voor de sector van de sociale inschakelingseconomie, een bijzondere partner voor werk en opleiding van de Brusselaars die het verst van de arbeidsmarkt af staan.

De regering gaat uitvoering geven aan 15 verbintenissen om discriminatie bij aanwerving te bestrijden. Met deze 15 verbintenissen kan men discriminatie tegengaan door middel van bewustmaking en opleiding, maar ook door wie discrimineert te sanctioneren.

In 2023 gaat Brussel bovendien hulde brengen aan de meertaligheid op de Dag van de Meertaligheid, die na onderwijs en werk in het teken zal staan van de culturele sector.

U vindt hier de volledige algemene beleidsverklaring.