Pers

Asielzoekers in Brusselse bouwsector

De Brusselse bouwsector zoekt dringend nieuwe werkkrachten. De banen liggen er voor het oprapen: de sector werft elk jaar meer dan 1.000 nieuwe werkkrachten aan en met het Renolution-plan voor renovatie en isolatie van de gebouwen in Brussel de volgende jaren, komen er nog eens 8.000 banen bij. Daarom ondertekenden de bouwsector, staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V), en Fedasil, de opvangdienst voor asielzoekers, een samenwerkingsakkoord om alvast asielzoekers tijdelijk in te schakelen in de sector.

Met het nieuwe samenwerkingsakkoord kunnen asielzoekers op grote schaal ingeschakeld worden door bouwondernemingen. Een eerste pilootproject is gestart in Brussel en er volgen nog pilootprojecten in Vlaanderen en Wallonië, om dan uit te breiden naar de hele bouwsector. Het moet een win-winsituatie worden waarbij de asielzoekers de kans krijgen op opleiding en werk en de bouwsector de krapte op hun arbeidsmarkt kan invullen. Het samenwerkingsakkoord is ook voorzien van een ethisch handvest om zwartwerk, uitbuiting en andere ongeregeldheden te voorkomen. Al vijftig bouwondernemingen zijn vragende partij om asielzoekers aan te nemen.

‘Via deze samenwerking willen we zo veel mogelijk bouwbedrijven betrekken bij de aanwerving en opleiding van asielzoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat zij in de bouwsector de nodige hefbomen zullen vinden om snel een plaats te vinden op de arbeidsmarkt', zegt Gianni De Vlaminck, voorzitter van Constructiv, in naam van de sociale partners. Staatssecretaris Mahdi vult aan: ‘We volgen een filosofie waarin we geloven dat iedere asielzoeker die kan werken daardoor als persoon wordt versterkt en een bijdrage kan leveren aan de samenleving: een samenleving die hen ontvangt en verwelkomt en waaraan ze iets kunnen teruggeven.’ Michael Kegels, directeur van Fedasil, vertelt: ‘We moet vermijden dat ze anderhalf jaar inactief in de asielcentra zitten. Er wonen zonder aan zelfontplooiing te doen of zonder in een eigen loon te kunnen voorzien, heeft een impact op het mentale welzijn.’

Er wordt een informatie- en sensibiliseringscampagne opgestart en bouwondernemingen organiseren jobdagen en informatiesessies in de verschillende asielcentra. Na een screening op basis van opleiding, kwalificaties, taalniveaus of rijbewijs worden kandidaten georiënteerd naar een job rechtstreeks in de bouw of krijgen ze een opleiding bij de arbeidsbemiddelingsdiensten.

Lees het volledige artikel in BRUZZ met een filmpje.