Publicaties en analyse

Barometer zelfstandigen en KMO’s

Brupartners

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de negende editie van de halfjaarlijkse Barometer voor Brusselse Zelfstandigen en KMO’s. Deze enquête werd afgenomen door Brupartners – Zelfstandige Ondernemers tussen 1 en 31 maart 2023 bij beroepsbeoefenaars, bedrijfsleiders van KMO’s of zelfstandigen waarvan de maatschappelijke zetel en/of uitbatingszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is.

De ondernemersperspectieven en vooruitzichten werden verkend, met in deze editie enkele actuavragen over de nieuwe regels rond afvalverwerking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gedelegeerd bestuurders/gerants, bedrijfsleiders en zelfstandigen uit de dienstensector, handel, horeca en consumentengerichte diensten, de categorie andere en industrie gaven hun mening.

Het Brusselse ondernemersperspectief geeft weer wat de impact van het huidige economische klimaat is op zaken zoals levenskwaliteit, het orderboek, de omzet, …Zowat 58% van de ondernemers geeft aan dat hun levenskwaliteit de afgelopen 6 maanden achteruitging. Ook verklaart 52% van de ondernemers dat ze een afname van de rentabiliteit van hun activiteit vaststellen, en 53% van de respondenten geeft aan dat de activiteit/conjunctuur binnen hun sector in een neerwaartse spiraal zit. Personeels-gerelateerde items zoals tewerkstelling, motivatie en kwaliteit blijven stabiel.

De voornaamste factoren met een grote negatieve invloed voor onze respondenten zijn de energiekosten (81%), de loonkosten (69%) en de stadsinrichting (62%).

De prioriteiten voor het merendeel van de respondenten ligt momenteel op de marketing van hun onderneming en hun business blijven runnen op de huidige manier. De derde prioriteit is persoonlijke vorming. De industriesector geeft aan meer te willen inzetten op export maar minder in investeringen in materiaal en machines. In de overige sectoren is er een heel sterke stijging in het inschakelen van gespecialiseerde expertise of externe consultancy. In de dienstensector is er een heel sterke daling van  kapitaalwerving of kredietaanvragen maar er zijn plannen meer te willen inzetten op het aanwerven van personeel.

De nieuwe regels rond afvalophaling komen ook aan bod. Voor meer dan de helft van de respondenten bleef de afvalhoeveelheid in de loop der tijd stabiel. Een heel aantal ondernemingen geeft een afname in bedrijfsafval aan, dankzij beter recycleren. Dit kan te wijten zijn aan meer aandacht voor preventie, hergebruik van bepaalde materialen of het sluiten van materiaalkringen.
Ondernemers ondervinden twee pijnpunten bij de ophaling: rondslingerend afval in de straat na de ophaling, en voor de ophaling ook door te vroeg buitenzetten van het vuilnis. Veel ondernemers vindt het veelvoud en de complexiteit rond de regels hinderlijk, net als het gebrek aan plaats om afval te stockeren en te sorteren.

Het volledige rapport van Editie 9 van de Barometer bevat alle details over de verschillende sectoren.