Publicaties en analyse

Begeleiding richting werk en opleiding

BF

Er is meer samenwerking nodig tussen de medewerkers van verschillende organisaties, er moet meer informatie uitgewisseld worden tussen partners, het opleidingsaanbod moet geharmoniseerd worden, en de administratieve taken worden best verlicht. Dat zijn de voornaamste conclusies van de studie ‘Comment les professionnels accompagnent-ils les publics vers l’emploi et la formation?’ van Bruxelles Formation, waarin geanalyseerd wordt hoe de begeleiding van mensen door professionelen richting werk en opleiding verloopt.

De analyse is tot stand gekomen na 35 kwalitatieve dieptegesprekken met mensen van onder meer Actiris, de diensten sociaal-professionele inschakeling (SPI) van de 19 Brusselse OCMW’s, de Missions Locales, de BAPA’s (bureaux d’accueil pour primo-arrivants), Fedasil, jongerentehuizen, etc. Daaruit blijkt dat de professionelen werken in een moeilijke context, dat de werklast stijgt, en dat het publiek waarvoor men werkt kwetsbaarder is dan ooit. Om aan een opleiding te kunnen deelnemen moet men vaak een ingangstest doen, wat een drempel vormt voor veel kandidaat-cursisten. Fenomenen zoals covid, oorlogen wereldwijd, en de stijging van de energieprijzen hebben de situatie er niet eenvoudiger op gemaakt.

Uit de studie zijn negen zogenaamde actielogica’s gekomen, die in detail worden uitgewerkt: de actielogica begeleiding, de actielogica prioriteiten, de actielogica informatie, de actielogica onderhandelen, de actielogica confrontatie, de actielogica oriëntatie, de actielogica (her)mobilisering, de actielogica steun, en tenslotte de actielogica (her)kadervorming.

U vindt hier de volledige analyse.