Publicaties en analyse

Beroepenpunt jaarrapport 2023

CDM

Het Beroepenpunt in Brussel heeft onlangs zijn jaarrapport voor 2023 gepubliceerd, waarin verschillende belangrijke statistieken en ontwikkelingen worden belicht.

In 2023 heeft het Beroepenpunt het grootste aantal jaarlijkse contacten bereikt sinds zijn opening 5 jaar geleden, namelijk 65.654 contacten, dat wil zeggen een stijging met meer dan 10.000 contacten ten opzichte van 2022. Deze contacten omvatten 28.977 individuele adviesgesprekken, 9.556 personen die naar de multimedia-ruime en het documentatiecentrum zijn gekomen en 18.062 personen die aan een collectieve activiteit hebben meegedaan, waarvan bijna 10% aan sessies in het Nederlands. De overige 9.059 personen zijn bereikt tijdens de deelname van het Beroepenpunt aan beurzen en evenementen en aan de ritten van de Formtruck, die 62 keer de verschillende Brusselse wijken is ingegaan om daar informatie en advies te verstrekken. De stijging van de contacten onderlijnt de meerwaarde van de outreachende aanpak van de consulenten.  

Het Beroepenpunt richt zich op vijf thema's: leren, werken, bewegen, ondernemen en kiezen. Dankzij de samenwerking met meerdere partners, waar het Beroepenpunt actief op inzet, kan er een breed scala aan diensten aangeboden worden. De toegang is gratis en anoniem, zonder dat er een afspraak nodig is, wat bijdraagt aan de laagdrempeligheid​. In 5 jaar tijd is het Beroepenpunt een belangrijke speler geworden op het vlak van oriëntatie en heroriëntatie. Ook vervult het Beroepenpunt een belangrijke innovatieopdracht. Zo werden er bijvoorbeeld oriëntatieactiviteiten georganiseerd met hulp van Virtual Reality. Door deze technologie kunnen er immersieve ervaringen aangeboden worden aan bezoekers die zo verschillende sectoren en beroepen kunnen ontdekken. 

Door de anonimiteit van de dienstverlening bestaan er geen statistieken van het profiel van alle bezoekers. Wel kunnen de bezoekers aan het einde van de dienstverlening vrijblijvend een anonieme vragenlijst invullen. In 2023 hebben 3.133 bezoekers dat gedaan. Daaruit blijkt dat het publiek van het Beroepenpunt voor 52,7% uit vrouwen bestaat, dat 34% als hoogste diploma een diploma secundair onderwijs heeft en dat 37,5% niet beschikt over een diploma secundair onderwijs. Het Beroepenpunt heeft ook zijn acties voor het Oekraïense publiek voortgezet: 6.456 Oekraïners kregen advies of namen deel aan collectieve activiteiten. 

Het Beroepenpunt streeft ernaar de referentie te zijn voor Brusselaars die op zoek zijn naar informatie en advies over beroepskeuze en loopbaanontwikkeling. Het legt nadruk op laagdrempeligheid en toegankelijkheid, waardoor iedere Brusselaar, ongeacht zijn of haar achtergrond, nationaliteit, situatie of leeftijd, gebruik kan maken van de aangeboden diensten​. De vele consulenten beschikken samen over een ruime expertise in verschillende domeinen die wordt gevoed door de permanente vorming van het team  en de samenwerking met de vele partners. Samen wordt er zo zorg gedragen voor een brede, meertalige, regionale en kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Het volledige jaarrapport is beschikbaar in het Nederlands, Frans, en Engels.