Publicaties en analyse

Brupartners Jaarverslag 2023

BP

Brupartners is het belangrijkste sociaaleconomische overlegorgaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beladen sociaaleconomische actualiteit van 2023 gaf de sociale partners de gelegenheid om niet minder dan 85 adviezen over ontwerpen van ordonnanties en besluiten uit te brengen.

In 2023 heeft het administratieve team van Brupartners het secretariaat van de Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (RGVM), en dat van de Brusselse Raad voor Personen met een handicap (RPH), verwelkomd.

Met betrekking tot een stand van zaken voor een transversale versterking van het kwalificerend onderwijs en de beroepsopleiding, meer bepaald van het alternerend leren, bracht Brupartners in samenwerking met het Instance Bassin - Enseignement qualifiant - Formation - Emploi van Brussel, een initiatiefadvies uit.

Inzake opleiding formuleerde Brupartners drie adviezen, namelijk over de toekenning van het betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers, over de Opleidings- en Tewerkstellingspolen en over het rijbewijs. Wat betreft werkgelegenheid waren er de adviezen rond toegang tot het beroep, tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de Strategie rond Scholing en Werk. 

Eén van de vele initiatieven binnen Brupartners is het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid,  dat het overleg en de samenwerking organiseert tussen Actiris, de met Actiris geconventioneerde organisaties en de privé-tewerkstellingsagentschappen die erkend zijn of over een overeenkomstig de ordonnantie van 14 juli 2011 geregistreerde verklaring beschikken.

De Dienst Sectorale facilitatie ontwikkelt zijn netwerk via contacten met de relevante instanties op het gebied van tewerkstelling, opleiding, validatie van vaardigheden, economische ontwikkeling, enz. De vergaderingen hebben tot doel om informatie uit te wisselen en deze organisaties bij de werkzaamheden van de Dienst sectorale facilitatie te betrekken. Zo krijgt de Dienst sectorale facilitatie een globale kijk op het beleid dat op het vlak van tewerkstelling, opleiding en onderwijs wordt gevoerd, evenals op het aanbod van opleidingen en tewerkstellingsbegeleiding in Brussel.

Lees hier het volledige jaarverslag.