Brussel aan de slag: de resultaten

De Nederlandstalige opleidingssector in Brussel bouwt aan kwalitatieve opleidingen en werkervaringstrajecten voor jongeren en (jong)volwassenen die een extra zetje nodig hebben om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt. In 2020 ging de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) via ‘De ronde voor onderwijs’ in gesprek met schoolteams uit het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. In 2022 werd de ‘Ronde’ verdergezet. 42 organisaties uit de opleidingssector gingen in op de uitnodiging van de VGC en Tracé Brussel vzw om mee na te denken over hoe de opleidingssector versterkt kan worden. De resultaten werden gebundeld in het magazine 'Brussel aan de slag'.

In het magazine staan 3 thema's centraal: instroom, doorstroom en begeleiding naar werk; werkervaring opdoen; opleiding en duaal leren.

In het eerste thema staat zowel het verhaal van de opleidingssector als van de werkgevers. Wat betreft begeleiding naar werk is het cruciaal om het potentieel van Brusselaars te valoriseren, talenten te erkennen, en te zorgen voor een betere match met vacatures bij Brusselse werkgevers. Ook moet men helpen om de stap te zetten van de sociale economie naar de reguliere arbeidsmarkt. Bij het verhaal van de werkgevers wordt er onder andere het mentorschap aangehaald. Werkgevers zijn namelijk bereid om kwetsbare doelgroepen kansen te geven, maar vinden dat moeilijk realiseerbaar zonder ondersteuning en begeleiding. Mentorschap kan hier dus een oplossing zijn.

Ook in het tweede thema wordt de aandacht gericht op het potentieel en de kwaliteiten van mensen. Werkervaring moet holistisch bekeken worden: de focus moet niet enkel liggen op competenties, maar eveneens op attitude, psychisch welzijn, ICT-vaardigheden en taalkennis. Bij de werkgevers brengt men het begeleiden van leren op de werkvloer onder de aandacht alsook mentorschap en de uitwisseling van goede ervaringen en best practices.

In het derde thema lees je dat een degelijke opleiding nog steeds de beste garantie is op werk. Men moet de waaier aan opleidingsmogelijkheden en -organisaties transparanter maken. In opleidingen moet bovendien aandacht gaan naar zowel de competenties als naar het leren autonoom functioneren. Meertaligheid is ook belangrijk. Bij de werkgevers lees je dat we beroepen met toekomst beter in de markt moeten zetten, en we leerlingen, scholen en werkgevers warm moeten maken voor duaal leren.

Ten slotte werden ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het beleid. 

U kan het magazine hier bestellen of downloaden.