Vooraan

Brussel viert Irisfeest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naar aanleiding van het Irisfeest, de Brusselse feestdag, hield minister-president Rudi Vervoort (PS) een toespraak waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen, en een blik werd geworpen op 2030, wanneer Brussel culturele hoofdstad van Europa zal zijn.

‘2030 is eerst en vooral het jaar waar we bij de uitvoering van de strategie Go4Brussels samen met Brupartners - de Brusselse sociale partners – naartoe werken’, aldus de minister-president (MP). Go4Brussels staat voor de geheel eigen aanpak waarmee het Brussels Gewest voortbouwt op het Belgische sociale overlegmodel en op basis waarvan het bepaalde prioriteiten vastlegt, die niet enkel verband houden met arbeidsomstandigheden, maar ook met andere beleidsgebieden. 

Al in 2002 bracht het Gewest het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars uit. Daaruit is geleidelijk een manier van samenwerken ontstaan waarbij ieder zijn steentje bijdraagt tot de economische, sociale en ecologische transitie. Acht jaar geleden werd “Go4Brussels” boven de doopvont gehouden met als doel de economie van het gewest aan te zwengelen en Brussel te laten uitgroeien tot de Belgische en Europese hoofdstad van de zin voor ondernemen en innovatie. ‘Omdat innovatie onlosmakelijk verbonden is met tewerkstelling, werd ook de ambitie uitgesproken om de leefkwaliteit van de Brusselaars te verbeteren door op de eerste plaats hun deelname aan de arbeidsmarkt te vergroten, met de klemtoon op opleiding’, vervolgt de minister-president.

Maar ook het communautaire thema kwam aan bod: “Ik denk dat we nood hebben aan ‘meer Gewest en minder communautair gedoe’. Met andere woorden, Brussel moet zich kunnen losmaken uit de logica van een staatsstructuur die dateert van vóór het ontstaan van het Gewest die haar een model met gemeenschapscommissies e.d. heeft ‘opgedrongen’. Dit geldt des te meer omdat de latere staatshervormingen, dus na de oprichting van het Gewest, de situatie hebben gewijzigd door zeer uitgebreide bevoegdheden toe te wijzen aan de GGC”, en, “Het Gewest zal ook een effectieve intergewestelijke samenwerking eisen om los te breken uit het keurslijf van zijn institutionele grenzen”. 

U vindt hier de volledige toespraak.