Publicaties en analyse

Brussels Gewest: 108 beroepen die rekruteren

Actiris

Actiris publiceert deze week de officiële lijst van 108 beroepen die worden aangeduid als beroepen waarvoor een tekort is in Brussel, met onder andere de knelpuntberoepen. De analyse is zowel statistisch als kwalitatief. Bepaalde functies staan op statistisch vlak misschien niet aangeduid als knelpuntberoepen, maar werden door consulenten van Actiris op het terrein wel zo gemarkeerd.

De meeste beroepen staan al enkele jaren in de lijst, zoals zorgverleners, leraren, IT-profielen en bouwvakkers. Maar een aantal zijn nieuw, zoals financieel analist, hotelreceptionist en huishoudhulp. Andere beroepen zoals commerciële of administratieve functies en beroepen in de horeca verschijnen opnieuw, nu deze sectoren na de corona-crisis terug volledig opengingen in 2022. Daartegenover verschijnen een aantal beroepen niet meer in de lijst: kredietadviseurs, landmeters, winkelmanagers en vastgoedmakelaars.

Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt (DéFI): “Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures, waarvan talrijke beroepen waarin wordt aangeworven. Om de werkgevers de kans te geven mensen aan te werven, moeten de werkzoekenden beter opgeleid en begeleid worden. Daarom zal, vanaf de maand september, voor alle werkzoekenden een balans van professionele, taalkundige en digitale competenties worden opgemaakt. En op basis daarvan zal een actie- en opleidingsplan worden opgesteld. Dat zal ervoor zorgen dat ze beter hun weg vinden op de arbeidsmarkt, en met name naar de beroepen die een gigantische behoefte aan arbeidskrachten hebben.”

Meer informatie lees je op de website van Actiris en alle 108 beroepen vind je in de volledige lijst.