Vooraan

Brussels kwalificerend onderwijs- en opleidingsaanbod

Brupartners

Op maandag 24 april heeft Brupartners een debat gewijd aan het thema ‘Het Brusselse aanbod van kwalificerend onderwijs en beroepsopleiding beter leren kennen en begrijpen’ met Laurent Schiltz (voorzitter van IBEFE Bruxelles) en Anton Van Assche (voorzitter van BANSPA) als sprekers.

Momenteel worden Brusselse jongeren en werkzoekenden die een opleiding zoeken voor een job, of professionals die een samenvattend beeld willen van de potentiële instroom vanuit het Brusselse opleidingslandschap naar verschillende sectoren en beroepen op de arbeidsmarkt, geconfronteerd met een complexe realiteit. De veelheid aan scholen, opleidingscentra en andere dienstverleners is een rijkdom, maar kan ook als een labyrint worden ervaren als men niet voldoende geïnformeerd is.

Om het bestaande aanbod in Brussel leesbaarder te maken en een inzicht te geven op de doorstroom vanuit het kwalificerend onderwijs- en opleidingsaanbod naar de arbeidsmarkt, hebben de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners (BANSPA) en het Instance Bassin Enseignement-Formation-Emploi Bruxelles (IB EFE Brussel) een kadaster opgesteld van het Franstalig en Nederlandstalig aanbod van kwalificerend onderwijs, beroepsopleiding en validatie van competenties. 

Tijdens de presentatie van het gemeenschappelijk kadaster lichtten Marie Nicolay (beleidsmedewerker bij IBEFE Bruxelles) en Geert Desmet (stafmedewerker Partnerwerking bij Tracé Brussel vzw) de structuur van dit kadaster en het landschap van aanbieders van kwalificerend onderwijs en beroepsopleiding in Brussel toe. Daarnaast werd ingegaan op welke niveaus de data van het onderwijs- en opleidingsaanbod per operator verwerkt werden, evenals de belangrijkste trends aan Franstalige en Nederlandstalige kant. Het rapport geeft een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van alle studierichtingen en opleidingen die tussen 2016 en 2020 in het Brussels gewest werden gevolgd, met uitzondering van het Algemeen secundair onderwijs (ASO) en het hoger onderwijs, de aantallen deelnemers, de resultaten bij uitstroom, en een beeld op de demografische kenmerken gender, leeftijdscategorie en woonplaats.

Voor IB EFE Brussel en BANSPA is dit inventariserend werk een essentiële eerste stap in de ontwikkeling van een instrument waarmee beide adviesraden objectieve analyses kunnen uitvoeren omtrent de evoluties in dit aanbod, en de aantallen studenten en cursisten die een studie of opleiding volgen.

In het daarop volgend debat gingen de voorzitters van BANSPA en IB EFE in op vragen over de complementariteit van dit kadaster met andere meetinstrumenten en rapporten. Ze benadrukten het belang van deze monitoring door de sociale partners, ook de sectorale sociale partners. De belangrijkste trends die uit deze inventarisatie naar voren komen, geven duidelijk aan dat er nog werk aan de winkel is voor de afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Bij Brupartners vind je presentatie en hier de link naar het volledige kadaster.