Beleidsnieuws

Brusselse Regering versterkt Jongerengarantie

In het kader van de strijd tegen de werkloosheid heeft de Brusselse regering op donderdag 15 oktober beslist de Jongerengarantie te versterken. De Jongerengarantie is een engagement van de overheid om elke jonge werkzoekende (18 tot 25 jaar) of een baan, of een stage, of een opleiding aan te bieden. Dit kadert in het beleid van de Europese Commissie.

Ook jongeren worden hard getroffen door de coronacrisis: de economische activiteit daalt, het aantal stageplaatsen wordt schaarser, en de schoolverlaters die recent op de arbeidsmarkt komen ondervinden concurrentie van de nieuwe werklozen ten gevolge van de coronacrisis. De tijdelijke opheffing van lessen tijdens de coronaperiode heeft bovendien de toekomstkansen van de categorie jongeren tussen 15 en 18 jaar bemoeilijkt.

De nieuwe maatregelen van de regering van het Brussels Gewest hebben betrekking op het uitbreiden van de lokale informatie- en begeleidingsnetwerken om zo de contacten met jongeren gemakkelijker te maken. De strijd tegen het schoolverzuim wordt opgevoerd, hiervoor wordt een aanbesteding gelanceerd. Verder worden er pedagogische ateliers opgericht voor jongeren die afhangen van hulp van het OCMW, met als bedoeling hen te begeleiden naar een job of opleiding.

 

Zoek een artikel