Beleidsnieuws

Brusselse Sociale top

Logo Brusselse Regering&BruPartners

Na drie jaar van crisissen kwamen de Brusselse regering en de sociale partners (Brupartners) op 24 mei opnieuw bijeen voor een nieuwe Sociale top, de gelegenheid om een balans op te maken van de legislatuur, en om het eens te worden over de gezamenlijke prioriteiten tussen nu en de volgende verkiezingen van 2024.

De beleidswerven van de Strategie Go4Brussels 2030 hebben tot doel de sociale en ecologische transitie van de gewestelijke economie tegen 2030 te bevorderen, evenals de scholing van de Brusselaars om hun inschakeling op de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor het beheer van de opeenvolgende COVID-19- en energiecrisissen moest echter beroep worden gedaan op groot deel van de openbare (zowel menselijke als financiële) middelen van de Strategie. De sociale partners deelden hun bezorgdheid aangaande het vermogen van het Gewest om tegen 2030 projecten te financieren en vroegen de regering om een duidelijke visie op de begrotingsvooruitzichten van de Brusselse entiteiten - Gewesten en Gemeenschapscommissies - en van daaruit op de mogelijkheden om het gewestelijk beleid te financieren. 

De Brusselse regering nodigde de sociale partners uit de beleidswerven kenbaar te maken die het komende jaar prioritair moeten worden uitgevoerd. De sociale partners onderlijnden hierbij het belang van paritair beheer en economisch en sociaal overleg, waarvan de resultaten in het Brussels Gewest over het algemeen goed zijn, en die volgens hen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het welslagen van de gezamenlijke ambities die zij met de regering hebben uitgesproken. Daarnaast was de Sociale top ook de gelegenheid om over de begroting en verschillende thema's van gedachten te wisselen: de economische, ecologische, sociale en digitale transities, de aantrekkingskracht van de stad en het Gewest, de tewerkstelling, de mobiliteit, de ongelijkheden en de positieve acties. 

Brusselse regering en de sociale partners engageren zich nu om samen de aangevatte werkzaamheden voort te zetten om de vele uitdagingen aan te gaan waarmee het Gewest wordt geconfronteerd. 

U vindt hier meer info over de top