Vooraan

Brusselse Sociale Top

Brupartners

Nu de legislatuur ten einde loopt, zijn de Brusselse regering en de sociale partners (verenigd in Brupartners) samengekomen voor een laatste Sociale Top vóór de verkiezingen van 9 juni. Het was een gelegenheid om de balans op te maken van de legislatuur en - vooral - om het te hebben over de perspectieven teneinde de sociaaleconomische uitdagingen van het Brussels gewest aan te gaan.

Brupartners heeft een reeks aandachtspunten uiteengezet in de aanloop naar de volgende legislatuur. Te beginnen met de noodzaak om de economische en sociale dialoog, die gedurende de hele legislatuur bleef verzekerd, te behouden en verder uit te bouwen, met inbegrip van de gedeelde prioriteiten. Daarnaast moet er grondig worden nagedacht over de organisatie van de talrijke gewestelijke adviesorganen en de manier waarop ze samenwerken, teneinde hun doeltreffendheid en relevantie te vergroten.

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen 5 jaar blijven de sociaaleconomische uitdagingen bestaan en vereisen deze een doortastend en innovatief beleid dat verder gaat dan de tijdelijke grenzen van een legislatuur. Brupartners roept dan ook op tot een middellange en langetermijnvisie om de complexe uitdagingen van het Brussels gewest aan te gaan. In de huidige zorgwekkende financiële situatie hebben de sociale partners de noodzaak benadrukt van een duidelijk meerjarenperspectief voor de begroting, terwijl tegelijkertijd nieuwe inkomstenbronnen moeten worden aangeboord. Ook riepen ze op tot een grotere budgettaire transparantie om realistische en financierbare economische en sociale prioriteiten te kunnen voorstellen.

Tot slot werden tijdens de Sociale Top een aantal belangrijke thema's voor de toekomst van het Gewest besproken (economie, werkgelegenheid, opleiding, mobiliteit, huisvesting, ruimtelijke ordening, openbaar ambt, enz.)

Lees het volledige persbericht op de website van Brupartners.