Publicaties en analyse

Brusselse werkloosheidscijfers

Actiris

Actiris heeft haar maandelijks persbericht over de Brusselse werkloosheidscijfers gepubliceerd: het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden neemt met -3,7% af vergeleken met maart 2022. Het aantal werkzoekenden op zich (88.032) kent dan weer een lichte stijging van 2,5%. Actiris ontving 6.062 vacatures en verspreidde in totaal meer dan 100.000 werkaanbiedingen.

Eind maart heeft het Brussels Gewest een werkloosheidsgraad van 15,3% (14,7% voor de mannen en 16,1% voor de vrouwen). Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.154 personen, +2,5%). Op maandbasis noteren we ook een lichte stijging van 294 personen (+0,3%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 24,1%. Brussel telt 9.298 jonge werkzoekenden in maart 2023, oftewel 694 personen meer dan een jaar geleden (+8,1%). 

Actiris ontving in maart 2023, 6.062 werkaanbiedingen rechtstreeks. Dit is een daling is van 17,2% vergeleken met maart 2022. Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stabilisatie op van -0,2% t.o.v. de vorige maand en een stijging van 13,6% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. 

Het aantal Brusselaars met een job nam het afgelopen jaar met bijna 30.000 toe, een groei van 6,2%, meldt Actiris in een tweede mededeling. De kaap van het half miljoen wordt voor het eerst ooit gerond: in totaal zijn 509.000 Brusselaars aan de slag. De tewerkstellingsgraad stijgt verder en bereikt zijn hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 65,2% van de Brusselaars tussen de 20 en 64 jaar oud is aan de slag. Dat is een stijging met 3,5 procentpunt vergeleken met vóór de coronacrisis.

In maart waren 61,7% van de niet werkende werkzoekenden Belg, 16,3% kwam van de EU, en 22,0% kwamen van buiten de EU. 18,9% was laaggeschoold, 20,7% middengeschoold, 17,0% hooggeschoold en 43,5% had buitenlandse studies gedaan zonder gelijkwaardigheid. Procentueel gezien vinden we de meeste werklozen in Molenbeek, Sint-Joost, Anderlecht, Brussel en Vorst. De vacatures die Actiris ontvangt komen in de eerste plaatsen uit de sectoren administratieve en ondersteunende diensten; openbaar bestuur en defensie; maatschappelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Lees het maandverslag en persbericht van Actiris over de evolutie van de arbeidsmarkt en de balans van de arbeidsmarkt in 2022.