Beleidsnieuws

Competentiebalans en opleidingstrajecten

Logo Brusselse regering

De Brusselse Regering heeft besloten een systematische competentiebalans in te voeren voor Brusselse werkzoekenden, gekoppeld aan een traject naar werk via bedrijfsstages en/of opleidingen.

Met de huidige veeleisende arbeidsmarkt en de vele Brusselaars die langdurig op zoek zijn naar werk, is er nood aan een instrument om ieders professionele, taalkundige en digitale vaardigheden op te lijsten met als doel na te gaan of deze aangepast zijn aan de behoeften van de arbeidsmarkt. De competentiebalans zal gepaard gaan met een gepersonaliseerd traject naar werkervaring of opleiding. Werkzoekenden die langer dan een jaar ingeschreven zijn, jongeren en vrouwen krijgen voorrang, aldus Brussels minister van Werk, Bernard Clerfayt (DéFI).

Beide maatregelen, de competentiebalans en het traject naar werk, treden in werking op 1 september 2023 en moeten de begeleiding van werkzoekenden door Actiris versterken. Het ontwerp van ordonnantie van de Brusselse minister zal op 14 juni worden voorgelegd aan de Commissie Economische Zaken van het Parlement en op 30 juni aan de plenaire vergadering.

‘Opleiding is essentieel om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Er is evenwel geen sprake van het opleggen van de opleidingsrichting. Het is aan de werkzoekende om zijn of haar weg naar de arbeidsmarkt te kiezen, want het is niet de bedoeling dat iemand gedwongen wordt een loopbaan te overwegen in een sector die hem of haar niet interesseert. Dit zou noch de gedwongen werkzoekende, noch de werkgevers ten goede komen. Het zou niets anders zijn dan een verspilling van overheidsgeld’, verduidelijkt minister Clerfayt in zijn persbericht.