Publicaties en analyse

Conjunctuuroverzicht

BISA

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceert een nieuw conjunctuuroverzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit geeft je in één oogopslag de economische situatie van het Brussels Gewest nagaan dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van sociaaleconomische indicatoren die per kwartaal bijgewerkt worden.

Bij de negatieve evoluties noteren we een daling van de omzet in de industrie, de investeringen in de ondernemingen, de indicator van de ondernemingsdynamiek, en een stijging van de inflatie.

Maar er is ook goed nieuws: er is een stijging te merken bij de omzet in de productiediensten, de omzet in de persoonlijke diensten, de in- en uitvoer van goederen, de vertrouwensindicator van zowel consumenten als ondernemingen, en een daling wat betreft het aantal faillissementen.

Inzake de arbeidsmarkt zien we een stijging van het aantal loontrekkenden, het aantal niet-werkende werkzoekenden, en het aantal niet-werkende werkzoekenden van minder dan 25 jaar, en een daling van de evolutie van het aantal interim-uren, het aantal openstaande vacatures, de prognoses voor de werkloosheid, het banenverlies ten gevolge van faillissementen, en er is ook een daling te noteren van het aantal leefloongerechtigden.

U vindt hier het volledige conjunctuuroverzicht