Nieuws uit de sector

Digital For Youth.be

Digitalforyouth

Digital for Youth wil samen met andere sociale organisaties de digitale kloof voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar in België verkleinen, door de toegang tot ICT-materiaal te faciliteren, en zo hun interesse in technologie en digitale vaardigheden aan te scherpen. Voor educatieve projecten die werken rond de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren, wordt nu een nieuwe projectoproep gelanceerd.

De digitale kloof verwijst naar allerlei vormen van ongelijkheid inzake de toegang tot, en het gebruik van digitale technologieën. Vooral in kwetsbare milieus is er niet alleen een probleem met een kwaliteitsvolle toegang tot een computer en het internet, maar ook met het gebruik ervan. Vzw DigitalForYouth.be steunt elk project van algemeen belang dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren via het verschaffen van computers en financiële steun. De computers moeten worden ingezet voor de begeleiding van de jongeren, en niet voor het administratieve management van de organisatie.

Een kandidaatsdossier kan ingediend worden door elke organisatie met een sociaal doel, die gevestigd is in België. OCMW's, publieke besturen en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, maar partnerschappen met deze actoren worden aangemoedigd. Commerciële projecten worden niet aanvaard.

Je kan een dossier indienen tot 29 juni 2023. Meer informatie over de voorwaarden, de selectiecriteria en de procedure vind je op DIGITALFORYOUTH.BE - 2023/B. Voor algemene informatie kan je het Koning Boudewijnstichting Contact Center bereiken via info@kbs-frb.be of 02/500 45 55 en voor specifieke vragen kan je Ilse De Keyser contacteren via dekeyser.i@mandate.kbs-frb.be en 02/549 03 70.