Publicaties en analyse

Digitale inclusie voor kwetsbare doelgroepen

KBS

De snelle digitalisering van onze samenleving biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Vooral kwetsbare groepen dreigen achter te blijven. De recente Barometer Digitale Inclusie, uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting, laat zien dat 40% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar nog steeds digitaal kwetsbaar zijn, bij de meest kwetsbare groepen stijgt dit cijfer tot boven de 50%. Dit betekent dat een groot deel van de bevolking moeite heeft om volledig deel te nemen aan de digitaler wordende samenleving.

Hoewel de toegang tot internet en digitale technologieën toeneemt, blijft de kwaliteit en het gebruik hiervan ongelijk verdeeld. Zo heeft 11% van de mensen met een laag inkomen thuis nog steeds geen internetverbinding, en beschikt een kwart van hen slechts over een smartphone als enige toegangsmiddel tot het internet. Dit beperkt hun mogelijkheden om complexe digitale taken uit te voeren, zoals het volgen van online cursussen, of het indienen van belangrijke documenten, zoals een belastingbrief. 

Tracé Brussel vzw zet zich in samenwerking met verschillende partners in om deze digitale kloof te overbruggen met de projecten ‘Brusselaars in een traject naar werk’, ‘Alle Brusselaars digitaal’, en ‘Local Digidesk’. Wij bieden zowel korte opleidingen als ondersteuning aan kwetsbare groepen om hun digitale vaardigheden te versterken. Daarnaast lenen we ook gratis laptops uit om hen de mogelijkheid te geven meer complexe online taken uit te voeren. Dit is essentieel, want zoals de Barometer aantoont, is 54% van de werkzoekenden digitaal kwetsbaar. Voor hen is het kunnen opstellen van een digitaal CV of het inschrijven op vacatures, cruciaal om werk te vinden. Ook mensen met gezondheidsproblemen, die baat zouden hebben bij het online opvolgen van hun gezondheid, kampen met hoge niveaus van digitale kwetsbaarheid. 

De Koning Boudewijnstichting en andere partners, investeren net als Tracé Brussel vzw in projecten die digitale inclusie bevorderen. Het platform 123digit.be, bijvoorbeeld, voorziet organisaties van pedagogisch materiaal om hun inspanningen te versterken. Daarnaast blijft Tracé Brussel vzw pleiten voor kwalitatieve alternatieve dienstverlening, het click-call-connect principe: een online platform, telefonische hulp en fysieke loketten. Zo wordt niemand uitgesloten van essentiële diensten en sociale rechten, zoals bijvoorbeeld de Jobbonus. 

Het aandeel van de bevolking dat nog onvoldoende digitale skills heeft, is wel gedaald van 46% in 2021 naar 40% in 2023, maar het zijn nog teveel de mensen met de hoogste inkomens die het meest genieten van de digitale technologieën. Daarbij wordt de kloof tussen hoge en lage inkomens steeds groter. De meest kwetsbare gezinnen blijven achterop hinken, zeker alleenstaande vrouwen. Er is nog veel werk aan de winkel om digitale gelijkheid onder de bevolking te creëren. 

Lees de volledige publicatie ZOOM ! BAROMETER VAN DE DIGITALE INCLUSIE 2024