Publicaties en analyse

Dynamiek Brusselse loontrekkende tewerkstelling

BISA

In de nieuwe Focus, een elektronische publicatie die bestemd is voor een ruim publiek, belicht het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) de dynamiek van de Brusselse loontrekkende tewerkstelling.

De loontrekkende tewerkstelling groeit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de laatste jaren minder sterk dan in de twee andere gewesten. Achter de beperkte nettogroei gaat een dynamiek schuil van nieuwe jobs, en jobs die verdwijnen, van werknemers die een nieuwe job opnemen bij een onderneming, en werknemers die stoppen met werken bij een bepaalde onderneming.

De dienstensector, voornamelijk de non-profit, is de belangrijkste tewerkstellingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Één arbeidsplaats op twee wordt ingenomen door een pendelaar, die wel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, maar er niet woont. De loontrekkenden zijn er relatief gezien talrijker dan in de rest van België. Volgens de cijfers van het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) werkt in 2021 88 % van de personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als loontrekkende, tegenover 83 % voor heel België. De tewerkstellingsdynamiek bij loontrekkenden in het Brussels Gewest in 2020-2021 is bijzonder hoog in de horeca, de bouw en de groot- en detailhandel. Dit fenomeen wordt sinds het begin van de gegevensverzameling in 2014 waargenomen. In de horeca, de administratieve en ondersteunende diensten en de culturele en verenigingsactiviteiten is het gebruik van arbeidsovereenkomsten van korte duur bijzonder hoog.

Op 30 juni 2021 waren er in totaal 11.144 arbeidsplaatsen meer dan een jaar eerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit wijst op een heropleving van de arbeidsmarkt na de Covid-19-pandemie. Deze groei is het resultaat van een jobtoename van 40.989 arbeidsplaatsen (nieuw gecreëerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of binnen een onderneming van buiten het gewest naar Brussel verplaatst), en een jobafname van 29.845 arbeidsplaatsen (verdwenen arbeidsplaatsen of verschoven binnen de onderneming buiten de grenzen van het Brussels Gewest). 

In de periode 2020-2021 startten 103.617 werknemers bij een onderneming in het Brussels Gewest; zijn 4.910 werknemers in het Brussels Gewest komen werken die voordien in dezelfde onderneming in een ander gewest werkten; stopten 90.424 werknemers met werken bij een onderneming in het Brussels Gewest; en zijn 6.959 werknemers binnen eenzelfde onderneming buiten de grenzen van het Brussels Gewest gaan werken.

BISA komt tot de volgende conclusies : de groei van de loontrekkende tewerkstelling is in de voorbije jaren in het Brussels gewest minder sterk dan in de andere twee gewesten van het land. De omvang van de bewegingen van werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt ligt daarentegen tussen die op de Vlaamse en de Waalse arbeidsmarkt. Een sterke dynamiek op de arbeidsmarkt kan, afhankelijk van de situatie, gunstig of ongunstig zijn voor de werknemer: een sterke dynamiek op de arbeidsmarkt kan positief zijn voor zowel werknemers als werkgevers, een hoge dynamiek op de arbeidsmarkt kan daarentegen ook wijzen op een onzekere situatie.

U vindt hier de volledige analyse.