Publicaties en analyse

Economisch gewicht izw's

De Koning Boudewijnstichting publiceerde recentelijk, in samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB), een studie over het economisch gewicht van instellingen zonder winstoogmerk (izw's). Daaruit blijkt dat deze izw's aanzienlijk bijdragen tot waardecreatie en tewerkstelling in België.

In deze studie onderzocht men ongeveer 19.000 izw's in België, in de periode van 2009 tot 2017. Daarbij gaat het voornamelijk over verenigingen (Belgisch en internationaal) zonder winstoogmerk, stichtingen, beroepsverenigingen, bedienaars van de eredienst, vakbonden, politieke partijen die als feitelijke verenigingen fungeren, enzoverder. Deze instellingen zijn actief in diverse bedrijfstakken, zoals onder andere jeugdverenigingen, woonzorgcentra, culturele centra, transportorganisaties, wijkgezondheidscentra, volwassenenvorming. De twee takken binnen de izw's met het grootste belang qua toegevoegde waarde en tewerkstelling zijn de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.

De izw’s dragen op een significante wijze bij aan de creatie van rijkdom in de Belgische economie, met een toegevoegde waarde van 5,4% van het bruto binnenlands product. Daarnaast zijn deze instellingen ook een arbeidsintensieve sector: met hun 497.400 gesalarieerde werknemers komt hun aandeel op 12,6% van de beschikbare jobs op de arbeidsmarkt. Van 2009 tot 2017 was de verenigingssector goed voor netto 81.700 bijkomende arbeidsplaatsen, een stijging met 19,7%, tegenover 4,1% in de rest van de economie.

Wanneer men kijkt naar het aantal gewerkte uren of de totale bezoldiging, blijkt dat het aandeel van de izw’s in de economie wat kleiner is dan als we het aantal werknemers in rekening brengen. Deze vaststelling is een gevolg van het feit dat deeltijds werk meer verspreid is in de izw’s en dat het niveau van de lonen er lager is dan het gemiddelde.

Tenslotte telt Brussel een relatief hoger aantal izw’s, maar is hun omvang gemiddeld beperkter (aantal jobs per izw). Omgekeerd zijn de izw’s in het Vlaamse Gewest groter en staan zij in voor 59,2% van de werkgelegenheid in izw’s in het hele land.

De volledige studie leest u hier