Publicaties en analyse

Economische samenhang Brussel en Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen heeft de economische samenhang tussen het Brussels en het Vlaams Gewest in kaart gebracht.

In een eerste deel wordt Brussels en Vlaams cijfermateriaal gepubliceerd, waarbij aandacht wordt besteed aan demografie, BBP, pendel, economische groei, werkloosheid, inkomen, economische structuur (per bedrijfstak). Het tweede deel, dat iets moeilijker in kaart te brengen is, biedt een RIOT, dat is een Interregionale Input-Output-tabel, waarbij termen als bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid centraal staan.

In de 54 bladzijden tellende analyse worden geen conclusies of beleidsaanbevelingen geformuleerd, maar het is in ieder geval duidelijk dat het Brussels en Vlaams Gewest economisch gezien nauw verweven zijn met elkaar. Het Brussels Gewest is goed voor 10% van de bruto toegevoegde waarde die voor de Vlaamse finale vraag geproduceerd wordt (8% van de werkgelegenheid). Omgekeerd is het Vlaams Gewest verantwoordelijk voor 20% van de bruto toegevoegde waarde die voor de Brusselse finale vraag geproduceerd wordt (22% van de werkgelegenheid). Maar in absolute cijfers is de Brusselse bijdrage aan de Vlaamse economie ongeveer dubbel zo groot als de Vlaamse bijdrage aan de Brusselse economie. Het is vooral in de tertiaire en quartaire sectoren, en voor de consumptie van huishoudens en overheid dat het Brussels Gewest een belangrijke rol vervult in de Vlaamse economie.

Eén op de zes Belgische bedrijven met tenminste 50 werknemers is in het Brussels Gewest gevestigd. Brussel scoort vooral goed op de inpassing van netwerken van regionale hoofdkantoren van multinationals, minder sterk op het vlak van de lokalisatie van hoofdkantoren van internationale bedrijven.

Lees hier de volledige analyse.