Vooraan

Een Vlaamse visie op Brussel

Vlaanderen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse administratie formuleert een aantal beleidsaanbevelingen in een inspiratiebundel voor het toekomstige Vlaamse regeerakkoord 2024-2029. Het richt zich op de beleidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Brussel, Vlaamse rand, en tenslotte Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.

Wat betreft het luik Brussel geeft dat het volgende : 

 • Moderniseer de relatie met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC);
 • Pas het administratief toezicht aan en hevel de sectormiddelen over naar de algemene dotatie van de VGC;
 • Herzie de decretale opdrachten van het Muntpunt binnen een realistisch budgettair kader;
 • Pas het Vlaams Brusselfonds bij tot 31.738.000 euro, om vernieuwende beleidsinitiatieven van het Vlaamse Brusselbeleid te kunnen financieren. 

  De nieuwe initiatieven zijn:
  • de integratie van het concept ‘Broedplekken’ in het reguliere kader van het Vlaams Brusselfonds met bredere omkadering; 
  • de koppeling van tijdelijke middelen aan investeringsmiddelen om een intersectoraal samenwerkingsverband in de infrastructuur te ondersteunen of uit te diepen; 
  • de subsidiëring van sportinfrastructuur/ontmoetingsplaatsen voor jongeren; 
  • de subsidiëring van een nieuwe Vlaams-Brusselse partnerorganisatie die bijdraagt aan een betere afstemming tussen het onderwijs (in Brussel) en de arbeidsmarkt (in Brussel en de Vlaamse Rand);
  • een nieuwe projectoproep onder de naam ‘Ketkabinet – subsidies voor innovatieve projecten die jongeren empoweren’. 

   De bijkomende middelen kunnen ook aangewend worden ter compensatie van: 
  • een nieuwe subsidielijn ‘Zennefonds – subsidies voor projecten die Brussel en de Vlaamse Rand verbinden’;
  • de aanpassing van de toelage aan het Muntpunt aan de ambitieuze, te herziene decretale opdrachten. 
    
 • Stem het Brusselse onderwijs en de arbeidsmarkt van Brussel en de Vlaamse Rand beter op elkaar af. 

Al deze punten worden uitgewerkt in de Inspiratiebundel op de website van Vlaanderen.