Publicaties en analyse

Erkenningstest voor competenties

View.brussels

“Doorstromingsindicatoren voor werkzoekenden gecertificeerd via een erkenningstest voor competenties”, heet de nieuwste publicatie van view.brussels.

De indicatoren in deze nota werden berekend op verzoek van de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt (DéFI), in het kader van de productie- en studiedoelstellingen m.b.t. de opvolging van personen die na een erkenning van competenties doorstromen naar de arbeidsmarkt (doelstellingen opgenomen in de strategische beleidsnota van de erkenning van competenties 2020-2024). Deze nota focust dus op de productie van doorstromingsindicatoren op basis van de uitstroomgraad naar werk (UGW), en de positieve uitstroomgraad (PUG; dit is naar werk, een opleiding, een stage of een studiehervatting) van personen die een of meerdere ervaringsbewijzen hebben behaald bij het Franstalige ‘Consortium voor de erkenning van de competenties’ (CVdC), met als doel hun trajecten op de arbeidsmarkt te kunnen objectiveren op basis van indicatoren die Actiris en Bruxelles Formation delen. Het doel van deze nota is enerzijds de gekozen methodologie voor te stellen en anderzijds kort de resultaten te analyseren van de indicatoren van de uitstroom naar werk en de positieve uitstroom van werkzoekenden (WZ) die geslaagd zijn voor een erkenningstest voor competenties.

Sinds 20 jaar biedt de erkenning van competenties werkzoekenden, werknemers, studenten enz. de mogelijkheid om hun beroepsvaardigheden die ze op formele of informele manier hebben verworven via beroepservaring, in het dagelijks leven, tijdens opleidingen, stages enz. te laten certificeren. De erkenning van competenties is een maatregel van overheidswege en toegankelijk voor iedereen boven de 18 jaar die dankzij hun beroepsvaardigheden rechtstreeks een proef kunnen afleggen om een beroepscertificaat te bekomen. De centra voor de erkenning van competenties in Brussel en Wallonië hebben als opdracht deze proeven te organiseren. Hiervoor verschaffen ze de kandidaten informatie en advies (de « guidance ») om zich in te schrijven voor een evaluatie of om te kiezen voor een andere piste. De kandidaat legt vervolgens een praktische proef af in de vorm van een simulatieproef. Zijn beheersing van de verworven kennis m.b.t. de corebusiness van het beroep wordt geëvalueerd door een jury die onder meer uit vakmensen bestaat. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij een competentiebewijs, een officiële erkenning dat hij de vaardigheden m.b.t. het beroep beheerst. Dankzij het competentiebewijs kunnen ook studies en opleidingen worden hervat. De erkenning van competenties is een gemeenschapsbevoegdheid, georganiseerd door de Frane en Vlaamse gemeenschap. Inwoners van Brussel kunnen kiezen bij welke organisatie ze een test afleggen om een erkenning te bekomen, ongeacht hun taalrol. Een basiskennis van de taal waarin de test wordt georganiseerd is wel noodzakelijk. 

Lees hier de volledige publicatie.