Vooraan

Europa WSE

Europa WSE

Op 30 september veranderde ESF Vlaanderen van naam. De organisatie gaat vanaf nu verder als Europa WSE.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds, de Vlaamse overheid en de private sector, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Vanaf heden luistert haar nieuwe naam ‘Europa WSE’

Afdelingshoofd Benedict Wauters: ‘We hebben de start van het nieuwe Europese zevenjarenprogramma aangegrepen als moment om kritisch naar onszelf te kijken. We ontdekten tijdens die identiteitsoefening dat de naam ‘ESF Vlaanderen’ niet langer de lading dekte. Wij doen zoveel méér dan enkel de middelen van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen beheren. Een verandering was dus noodzakelijk om aan te sluiten bij onze nieuwe realiteit. Onze naam ‘Europa WSE’ is kort voor ‘de afdeling ‘Europese programma’s’ van het Departement Werk en Sociale Economie.' Alleen kan je dat laatste niet op kaartjes printen. Daarom spreken we vanaf 30 september over ‘Europa WSE, net zoals we vroeger spraken over ‘ESF Vlaanderen’ in plaats van de toenmalige afdelingsnaam ‘de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen’.

Tijdens de denkoefeningen heeft men ook de missie geactualiseerd en een nieuwe visie ontwikkeld, in lijn met hun nieuwe identiteitsbeleving. Daarnaast is ook de interne werking aangepakt, gebaseerd op een aantal prioriteiten in het nieuwe programma men strategische werven heeft gedefinieerd, zoals de lerende organisatie, lokale partnerschappen, leerecosystemen,… Alle partners en promotoren gaan gaandeweg meegenomen in de inhoudelijke wijzigingen. Naar de buitenwereld toe zit het grootste verschil in de naamsverandering, het nieuwe uiterlijk en de website die eind 2022 wordt gelanceerd.

Heb je een plek ontdekt waar nog gesproken wordt over ‘ESF Vlaanderen’? Dan mag je dat altijd laten weten aan de communicatiedienst via europawse@vlaanderen.be.

Meer info via deze link.