Vooraan

Europees Jaar van de Vaardigheden

Europees Jaar van de Vaardigheden

Tijdens het Europees Jaar van de Vaardigheden, of the European Year of Skills (EYS), wordt een hele reeks aan acties en initiatieven in de kijker gezet om de mismatch tussen vaardigheden van werkzoekenden en jobs op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bovendien krijgen mensen en bedrijven de kans bij te dragen aan de groene en digitale transities.

Het EYS is een initiatief van de Europese Commissie en bestaat uit vier pijlers: bevorderen van investeringen in opleiding en bijscholing; inzetten op het matchen van de noden van bedrijven met de vaardigheden door nauw samen te werken met sociale partners en bedrijven; ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt; mensen van buiten de EU met de vereiste vaardigheden aantrekken.

Het EYS loopt van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024. België is de eerste helft van 2024 bovendien voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Gezien vaardigheden ook in de kijker staan tijdens het Belgische voorzitterschap, creëert het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) zoveel mogelijk synergiën tussen beide initiatieven.

Onder andere burgers, bedrijven, opleidingsverstrekkers en sociale partners worden sterk aangemoedigd deel te nemen aan de verschillende initiatieven en activiteiten van het EYS. Interesse om het startevent op 9 mei online mee te volgen? Schrijf u dan hier in. 

Meer informatie over het EYS kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Op 9 juni vindt een webinar plaats over het Europees Jaar van de Vaardigheden, u kan zich via deze link inschrijven.