Vooraan

FeBIO memorandum verkiezingen 2024

FeBIO

Met het oog op de verkiezingen van juni pleit FeBIO, de Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen, voor meer ondersteuning voor werkervaring en duurzaam werk, en werk en opleiding voor laaggeschoolden.

Voor veel werknemers is werken met een speciaal statuut in de sociale inschakelingseconomie het hoogst haalbare. Zoniet riskeren ze na de werkervaring opnieuw langdurige werkloosheid, uitsluiting en armoede. Dit kan enkel als de Brusselse samenleving investeert in permanente gedeeltelijk gesubsidieerde werkvloeren waar begeleide tewerkstelling kan, maar niet hoeft, te resulteren in doorstroom.

Niet alle werkzoekenden kunnen terecht op de reguliere arbeidsmarkt, stelt FeBIO vast, en de federatie vindt dat de overheid moet ingrijpen en investeren waar het privé-initiatief tekortschiet.

Concreet heeft FeBIO acht prioriteiten geformuleerd. Daartoe behoren onder andere meer geld voor socio-professionele inschakeling, meer sociale clausules in de aanbestedingen van de Brusselse overheid, jobcreatie voor laaggeschoolden binnen werkervaring en in de arbeidsmarkt, meer investeren in de mobiliteit van de doelgroep, de tewerkstellingskansen van kwetsbare werkzoekenden verhogen door de SOCECO premie 33’ers ter beschikking te stellen van derden, en het wegwerken van de digitale kloof.

Lees het volledige memorandum van op de website van FeBIO.