Publicaties en analyse

Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

GOB

In 2022 had de pandemie opnieuw, zij het in beperktere mate, een impact op de activiteiten van de Brusselse Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI), vooral in het eerste kwartaal. De resultaten van de activiteiten van de GWI laten dus een duidelijke toename zien ten opzichte van 2021, dat volledig werd beïnvloed door covid.

Eind 2022 had de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie 930 inspecties ter plaatse uitgevoerd, waarbij 1.765 werkgevers en 2.334 personen werden gecontroleerd. Ter vergelijking: in 2021 had de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie 606 inspecties ter plaatse uitgevoerd, waarbij 1.221 werkgevers en 1.593 personen werden gecontroleerd. De stijging wordt ook weerspiegeld in het aantal behandelde dossiers (1.717 in 2022, vergeleken met 1.182 in 2021).

Dat alles leidde tot 294 overtredingen die werden opgenomen in een Pro Justitia-rapport en 60 waarschuwingen voor 2022. Ter vergelijking: het aantal overtredingen dat in 2021 in een Pro Justitia-rapport werd opgenomen, was 259, met 61 extra waarschuwingen. In 2022 opende de GWI 1.717 dossiers, terwijl dat er in 2020 en 2021 respectievelijk 918 en 1.182 waren. In 2019 opende de GWI 1.380 dossiers, wat wijst op een netto toename van de activiteiten van de GWI na de moeilijke jaren van de pandemie in 2020 en 2021.

In het kader van de strijd tegen illegaal werk, zwartwerk, sociale dumping en economische uitbuiting van werknemers heeft de GWI haar controles opgevoerd in economische sectoren die gevoelig zijn voor dat soort fraude, in samenwerking met andere arbeidsinspectiediensten, politiezones en de gerechtelijke instanties (arbeidsauditoraat). De economische sectoren omvatten traditioneel de voeding, bouw, horeca, nagelsalons, carwashes, enz. In het verlengde van de afgelopen twee jaar en nieuwe consumententrends heeft de GWI tijdens haar audits ook haar aandacht gericht op nieuwe en/of snelgroeiende fenomenen, zoals de sector van pakketbezorging of thuisbezorgde maaltijden via online platforms. Er is ook een sterke toename in het aantal verzoeken van de directie Economische Migratie om werkvergunningen te onderzoeken (218 dossiers in 2022 vergeleken met 164 in 2021), met name in sectoren waar er tekorten zijn, zoals vrachtwagenchauffeurs en IT-consultants.

Lees het volledige verslag op de website van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.