Beleidsnieuws

Hervorming Geco-statuut

Brussels Parlement_logo

Op 31 december 2022 werden 6.913 personen gefinancierd als gesubsidieerde contractueel (GECO) bij Brusselse vzw’s. Dat blijkt uit een antwoord van minister Bernard Clerfayt (Défi) op een vraag van parlementslid Farida Tahar (Ecolo) in de commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2019 werd het Geco-statuut voor de overheidsinstellingen reeds hervormd om meer tewerkstellings- en opleidingsperspectieven te bieden voor de gegadigden. In 2020, bij een tweede hervorming, werden budgetten overgeheveld naar de gemeentelijke administraties voor tewerkstelling bij de gemeenten en OCMW’s. 

Minister Clerfayt heeft aan Actiris gevraagd een kadaster op te stellen van organisaties die gebonden zijn door een Geco-conventie, en dit om te bepalen tot welke overheidsinstellingen zij behoren. Dit kadaster zal de basis vormen voor toekomstige hervormingen. De eerste twee hervormingen waren intra-Brussels, maar nu wordt het iets complexer, want sommige vzw’s hangen af van verschillende bevoegdheidsniveaus. Actiris werkt ook aan een beter betalingsmechanisme richting vzw’s.

Het regionaal tewerkstellingsbudget, vervolgt minister Clerfayt, bedraagt 1 miljard euro, waarvan 330 miljoen euro naar dienstencheques gaat, en 220 miljoen naar de Geco’s. Een maatregel zoals Activa kan ook gebruikt worden voor de non-profitsector, vindt de minister. 

Lees hier de volledige vraag en antwoord