Vooraan

Hervorming werkgelegenheidssteun

BP

De Activa-premie, First stage en aanmoedigingssteun voor opleidingen worden versterkt, de premie voor oudere werknemers wordt gericht op Brusselaars, en er komt een nieuwe gewestelijke premie voor personen met een handicap.

Dat blijkt uit een antwoord van Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI) op een vraag van parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) rond de hervorming van de werkgelegenheidssteun in de Brusselse commissie voor Economische zaken en Tewerkstelling.

“Het inschakelingscontract is de enige maatregel die wordt afgeschaft. De Phoenixpremie was een tijdelijke maatregel die afliep op 31 december 2022. De premie 57+ op haar beurt wordt niet afgeschaft, maar hervormd”, voegt de minister eraan toe. Daarnaast komt er een nieuwe gewestelijke premie voor Brusselse werkzoekenden met een handicap, ongeacht hun moedertaal, en worden de individuele werkgelegenheidsmaatregelen voor personen met een handicap overgedragen van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) naar het gewest.

Clerfayt: “We hebben besloten om de premie die de dienst Phare van de Cocof betaalt, te vervangen door een gewestelijke premie. Vanaf 1 januari 2025 betaalt Actiris daarom een nieuwe gewestelijke premie voor zowel Frans- als Nederlandstalige werkzoekenden met een handicap. Alles bij elkaar zijn er een driehonderdtal Nederlandstalige dossiers van mensen die geen premie meer konden krijgen sinds de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest die jaren geleden afvoerde”.

En hoe zit het met het werkgelegenheidsbudget? Bernard Clerfayt: “Van alle middelen wordt 13% besteed aan overheidsbanen in Brussel, wat neerkomt op ongeveer 140 miljoen euro, en 20,5% gaat naar gesubsidieerde banen bij verenigingen en bedrijven, wat neerkomt op zo’n 215 miljoen euro”.

Lees hier het volledige verslag.