Vooraan

Het nieuwe schooljaar voor Vlaamse bedrijven

Vlaanderen is werk

Voor de Vlaamse overheid is levenslang leren van groot belang. De start van het schooljaar is dan ook een goed moment om stil te staan bij de leercultuur in uw organisatie. Wat moet je weten als werkgever of HR-manager om uw organisatie lerende te maken of houden? Het Vlaams departement Werk & Sociale Economie (WSE) schetst nu op haar website de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Als werkgever bent u goed geplaatst om te bepalen welke competenties uw organisatie nodig heeft in de toekomst, opleidingsnoden in uw organisatie vast te stellen en daar suggesties over te doen. Een duwtje in de rug door u als werkgever kan uw werknemer over bepaalde drempels tillen. De werknemer beslist of hij of zij op het voorstel ingaat. Een Wegwijzer van Vlaamse Opleidingsincentives kan de leergierige werknemers gidsen door de Vlaamse opleidingsincentives: deze stimuleren hen om hun competenties te versterken, bij te leren tijdens de loopbaan en zo ook hun positie en kansen op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Het werkgelegenheidsakkoord tussen de Vlaamse regering en de sociale partners onderlijnt ook de belangrijke rol voor werkgevers om opleiding te stimuleren. Daarbij kan u als werkgever bij uw sectorconsulent terecht voor informatie over opleidingen en de opleidingsincentives, een opleidingsaanbod, extra ondersteuning, etc.

Daarnaast kan u een leerwerkplek aanbieden voor leerlingen uit het secundair onderwijs: leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen aan alternerend leren doen en afwisselend in een schoolse omgeving en op de werkvloer kennis en vaardigheden verwerven. Door in uw organisatie een leerwerkplek aan te bieden, helpt u jongeren hun opleiding in het secundair onderwijs te vervolmaken, bereidt u hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en leidt u mee de werknemers van de toekomst op. Als u als werkgever jongeren opleidt op de werkplek, kan u rekenen op steun vanuit de Vlaamse overheid.

Vanaf 1 september 2022 is duaal leren ook mogelijk in het volwassenenonderwijs. Cursisten kunnen vanaf dan duale opleidingen volgen waarbij minstens de helft van de opleidingstijd in een onderneming plaatsvindt. Door een leerwerkplek in uw organisatie open te stellen, biedt u mensen de mogelijkheid om hun loopbaan een nieuwe wending te geven en door te stromen in uw sector. Werknemers kunnen ook in de eigen organisatie een opleiding volgen en in loondienst blijven. Duaal leren maakt levenslang leren haalbaar en is een belangrijk instrument tegen de krapte op de arbeidsmarkt.

In een beroepskwalificerend traject leert iemand de kennis en de vaardigheden om een bepaald beroep uit te oefenen. Als organisatie kan u een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject (erkenning van verworven competenties) aanbieden. 

Het overzicht van incentives, hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen, leest u in dit nieuwsbericht van WSE.