Publicaties en analyse

Impact versnelde digitalisering van bemiddeling bij VDAB

Viona

Sinds de COVID-19 crisis heeft de VDAB, net als andere publieke diensten, de digitale dienstverlening sterk uitgebreid. Een onderzoek van VIONA, uitgevoerd door Deloitte in opdracht van WSE, analyseert waar het beleid versterkt of aangepast kan worden om de digitalisering van het bemiddelingsproces te verbeteren en de kansen en risico's van een digitale contactstrategie te evalueren.

Bevindingen

Sinds 2018 heeft de VDAB een nieuwe Digitale Contactstrategie ingevoerd en de studie toont aan dat de digitale bereikbaarheid van VDAB is toegenomen. Fysieke bereikbaarheid blijft echter belangrijk voor veel klanten. Daarnaast is het gebruik van de mogelijkheden binnen de VDAB-account nog beperkt. Hoewel flankerende maatregelen de beoogde doelgroep bereiken, worden ze door een kwetsbaar deel van de werkzoekenden als onvoldoende ervaren. De digitale strategie heeft ook geleid tot efficiëntiewinsten, maar deze vertalen zich mogelijk niet volledig in betere ondersteuning voor kwetsbare werkzoekenden. 

Beleidsimplicaties

De studie somt dan ook een aantal beleidsimplicaties op. Er is meer aandacht nodig voor digitale vaardigheden bij inschattingsgesprekken, aangezien deze cruciaal zijn voor de beoordeling van de zelfredzaamheid van werkzoekenden. VDAB moet deze vaardigheden beter registreren. 
VDAB moet ook investeren in een tweesporenbeleid. De meeste werkzoekenden erkennen de voordelen van digitalisering en maken hier gebruik van. Hoogopgeleiden en digitaal vaardigen willen zelfs meer gebruik maken van digitale kanalen. Toch heeft een aanzienlijk deel van de klanten moeite met digitale toepassingen en verkiest persoonlijk contact. 
Daarnaast dient VDAB de fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen. Hoewel flankerende maatregelen een groot bereik hebben, kunnen ze verder worden aangescherpt. 
Tenslotte is stimulering van effectiever gebruik van de VDAB-account noodzakelijk. Ondanks positieve zelfinschatting gebruiken werkzoekenden de VDAB-account immers in beperkte mate. 

De volledige publicatie van het onderzoek is beschikbaar op de website.