Nieuws uit de sector

Infosessie 'Subsidieoproep Laagdrempelig Aanbod Brussel (LAB)'

Eind juni lanceert VDAB Brussel opnieuw een subsidieoproep voor het organiseren van beroepsgerichte opleidingstrajecten met begeleiding op maat voor kortgeschoolde Brusselse werkzoekenden. In het kader van deze oproep wordt er op vrijdag 3 juni 2022 een infosessie georganiseerd (9u15-12u) in het Huis van het Nederlands (Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel). 

In deze infosessie kom je meer te weten over de grote lijnen van de subsidieoproep en krijg je een toelichting over de ondersteuning van VDAB bij het indienen van een voorstel. Daarnaast is er een vragenronde en uitwisseling tussen opleidings- en begeleidingsorganisaties met als doel samenwerking te stimuleren. 

Inschrijven kan via deze link (voor 30 mei).