Vooraan

Interregionale arbeidsmobiliteit

Vlaams P

In de commissie Economie, Werk en Sociale economie van het Vlaams Parlement stelden Tom Ongena (Open Vld) en Axel Ronse (N-VA) een rits vragen over de interregionale arbeidsmobiliteit. Hoe zit het nu met het Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel inzake interregionale mobiliteit van vorig jaar, de samenwerking tussen VDAB en Actiris, tussen VDAB en de Forem, de campagne RekruterenBinnenDeRing ?

Elke dag gaan 53.400 Brusselaars in Vlaanderen werken, stelt minister Jo Brouns (CD&V). Dat is 17,5 procent meer dan 10 jaar geleden. Dat zijn hoopgevende cijfers, maar het kan absoluut nog een pak hoger, zeker in tijden van enorme krapte op onze arbeidsmarkt, vindt de beleidsman. 

De campagne ‘Een job, c’est aussi un job’ had als doel om de Brusselse werkzoekenden te motiveren en te verleiden voor de Vlaamse vacatures. ‘RekruterenBinnenDeRing’ heeft als doel werkgevers in de Vlaamse Rand te sensibiliseren om Brusselse werkzoekenden aan te werven. Zo staan er vandaag meer dan 5.000 vacatures open, alleen al in de Rand rond Brussel. De campagne loopt het hele najaar. Het budget voor deze campagne bedraagt 163.625 euro. VDAB en Actiris zetten jaarlijks allebei 250.000 euro in voor de gezamenlijke communicatiecampagnes. Tot nu toe waren deze campagnes enkel gefocust op de Brusselse werkzoekenden. Met deze campagne richten VDAB en Actiris zich voor het eerst op de werkgevers in de Vlaamse Rand. De evaluatie gebeurt op basis van het aantal bezoekers op de website Rekruterenbinnendering.be, en het aantal projecten op maat voor individuele bedrijven om Brusselse werkzoekenden te rekruteren, op te leiden en te matchen met vacatures van bedrijven uit de Rand.

Een eerste stap inzake de samenwerking tussen VDAB en Actiris was de gezamenlijke arbeidsmarkanalyse die ondertussen online is. Op basis daarvan wordt nu ook een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen VDAB en Actiris. Minister Brouns verwacht dat een gemeenschappelijke raad van bestuur in maart volgend jaar de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die zal lopen tot 2027, zal goedkeuren. Daar komen dan de operationele afspraken in terug. “Samen met mijn Brussels collega-minister van Werk Clerfayt leg ik de laatste hand aan het samenwerkingsprotocol dat de samenstelling, de opdrachten en de modaliteiten regelt van de Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners (BANSPA)”, gaat de minister verder.

Wat Wallonië en Forem betreft, is er op dit moment al een samenwerkingsakkoord dat VDAB toelaat om samen te werken met Forem. Vacatures worden tussen VDAB en Forem uitgewisseld. Daarnaast wordt er bekeken voor welke knelpuntvacatures in Vlaanderen de Waalse werknemers een oplossing kunnen zijn. Dit zal gaan om vacatures die wel een knelpunt zijn in Vlaanderen, maar niet in Wallonië. Zoals afgesproken werd in het werkgelegenheidsakkoord, wordt er werk gemaakt van een update. Er is hierover een eerste gesprek geweest met het kabinet van collega-minister Morreale. “Ik heb ook aan de heer Adriaens van VDAB gevraagd om de gesprekken verder te zetten. Er zal vertrokken worden vanuit de principes die in het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest daaromtrent opgenomen zijn”, voegt de minister er nog aan toe. 

De gesprekken tussen Actiris, VDAB, het Huis van het Nederlands Brussel en het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) zijn nog steeds lopende. De doelstelling daar is om nog tegen het einde van dit jaar een overeenkomst bereikt te hebben over de doelstellingen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, besluit de minister.

Lees hier het volledige debat