Publicaties en analyse

Jaarlijkse analyse van de arbeidsmarkt 2023

AVB

Actiris heeft haar ‘Stand van zaken: de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest’ -editie 2023 gepubliceerd. Meer specifiek komt aan bod: demografische evoluties, de vervangingsratio van de actieve bevolking, interne werkgelegenheid, arbeid in loondienst, zelfstandige arbeid, focus op de sectorale effecten na twee jaar crisis, demografie van de ondernemingen, de activiteitsgraad, de werkloosheidsgraad, kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden, en tenslotte de arbeidsreserve.

De meeste indicatoren die in dit verslag worden gebruikt om de situatie op de Brusselse arbeidsmarkt te meten, zijn in de loop van het jaar positief geëvolueerd. Deze verbetering is zelfs merkbaar op het niveau van de ondertewerkstelling, maar ook, meer in het algemeen, op het niveau van de werkloosheid: indicatoren die de potentiële onzekerheid van een deel van de Brusselse bevolking kunnen weergeven. Hoewel ze in het Brussels Gewest hoger zijn dan in de andere twee gewesten, dalen ze terug naar het niveau van vóór de gezondheidscrisis. In die zin kan die positieve evolutie wijzen op een verbetering van de situatie op de Brusselse arbeidsmarkt.

Bepaalde indicatoren geven evenwel aan dat de relatieve verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt moet worden genuanceerd. Enerzijds steeg het aantal faillissementen dat in 2022 werd geregistreerd, aanzienlijk in vergelijking met de twee voorgaande jaren, en de eerste beschikbare cijfers voor een deel van 2023 lijken die negatieve trend te bevestigen. Anderzijds steeg het aantal NWWZ in de tweede helft van 2022 ten opzichte van de afgelopen jaren. De negatieve gevolgen van de coronacrisis kwamen zo te zien pas echt aan de oppervlakte toen de toegang tot de steunmaatregelen werd teruggeschroefd.

Lees hier de volledige analyse van View.Brussels en Actiris.