Publicaties en analyse

Jaaroverzicht Brusselse werkloosheidscijfers

Actiris

Ondanks een lichte stijging van het aantal werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, stijgt de werkgelegenheidsgraad voor het tweede jaar op rij en bereikt daarmee een recordhoogte. De werkloosheidsgraad is wel gestegen met 0,5%, blijkt uit een jaaroverzicht van Actiris.

In 2023 waren er gemiddeld 88.979 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, een stijging van +2.730 personen tegenover vorig jaar (+3,2%). De werkloosheidsgraad bedraagt 14,7%, een stijging van +0,5%. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de combinatie van de volgende factoren: de verslechtering van het economische klimaat, waardoor de vraag naar arbeid afneemt; het feit dat meer jongeren in 2023 zich kwamen inschrijven bij Actiris na hun studie; een duidelijke toename van het aantal ingeschreven Oekraïners in 2023; een wijziging in de geldigheidsduur van de inschrijving voor werkzoekenden die gebruikers zijn van het OCMW.

Op basis van de cijfers van de eerste drie kwartalen van 2023 daartegenover is er een positieve trend waar te nemen voor de werkgelegenheidsgraad in het Brussels Gewest: gemiddeld 66,5% van de 20- tot 64-jarige Brusselaars was aan het werk, tegenover 65,2% in de eerste 3 kwartalen van 2022.

Actiris noteert ook een daling van -3,6% (-1.900 personen) van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, en een stijging van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (+774 personen, +14,2%). Het aantal andere niet-werkende werkzoekenden stijgt met +13,9% (+3.856 personen).

Het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar op zoek was naar werk stijgt met +10,0% (+3.166 personen). Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar stijgt met +0,6% (+73 personen). Het aandeel langdurig werkzoekenden (+2 jaar) daalt dan weer met -1,2% (-510 personen). Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar stijgt met +9,7% (+839 personen). De leeftijdsgroep 25-49 stijgt met +3,9% (+2.089 personen). In de categorie 50+ is er een daling waar te nemen van -0,8% (-199 personen).

Wat opleidingsniveau betreft, stijgen alle categorieën: +3,4% (+1.796 personen) voor de laaggeschoolde werkzoekenden, +1,5% (+268 personen) voor de middengeschoolde werkzoekenden en +4,5% (+666 personen) voor de categorie hooggeschoolde werkzoekenden.

Lees hier het volledige jaaroverzicht.