Publicaties en analyse

Jaarverslag 2022

SERV

Het jaarverslag 2022 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) besteedt aandacht aan de klassieke interessevelden van de organisatie: het algemene regeringsbeleid, arbeidsmarkt, begroting en financiën, economie en innovatie, energie en klimaat, internationale relaties, omgevingsbeleid, onderwijs en vorming, en tenslotte sociale bescherming.

Inzake arbeidsmarkt bracht de SERV 28 adviezen uit, voor economie 11, en onderwijs 25, naast diverse rapporten. Op 26 maart 2022 sloten de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties een werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ met een veertigtal voorstellen om de problemen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken. Een relevant thema voor de SERV is levenslang leren. Het blijft belangrijk om de bestaande drempels naar leren verder zichtbaar en inzichtelijk te maken zodat acties daar maximaal op kunnen inspelen, stelt de organisatie. 

Daarnaast is er de operationalisering van het individueel maatwerk. Complementair aan het collectief maatwerk, biedt het kansen aan een ruime groep personen met een arbeidsbeperking op inclusieve en duurzame tewerkstelling met gepaste ondersteuning. de SERV ziet mogelijkheden om het kader nog meer af te stemmen op de heterogene doelgroep. ‘Verder is het belangrijk om steeds kwalitatieve begeleiding te garanderen en in te zetten op een sterke communicatiestrategie’, vervolgt de SERV.

Sinds 2021 zijn drie intersectorale adviseurs bij de SERV aan de slag-. Zij nemen initiatieven om de sectoren te versterken door de intersectorale samenwerking te vergroten. De focus ligt op drie thema’s: non-discriminatie en inclusie, werkbaar werk en jobmobiliteit en levenslang leren en competenties. 

De commissie sociale economie binnen de SERV nam zich voor te bekijken hoe de sector meer dan vandaag een rol kan spelen in het brede activeringsverhaal in Vlaanderen. De commissie focust daartoe op een aantal specifieke cases en ging van start met de case ‘personen in (langdurige) arbeidsongeschiktheid’. Ze bracht de belangrijkste beleidslijnen hieromtrent op Vlaams en federaal niveau in kaart, onderzocht welke rol de sector hierin mogelijk kan opnemen, en ging hierover in dialoog met VDAB, GTB en de werkplekarchitecten. In 2023 worden de werkzaamheden verdergezet.

Lees hier het volledige SERV-jaarverslag