Publicaties en analyse

Jaarverslag 2022 Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering

Na covid en alle inspanningen die het Agentschap Integratie en Inburgering leverde om al de klanten te blijven helpen in die moeilijke tijden, hoopte iedereen dat 2022 rustiger zou worden.

Maar begin 2022 werd Europa geconfronteerd met een vluchtelingencrisis die op veel vlakken verschilt van wat men eerder meegemaakt had. Veel Oekraïense vluchtelingen moesten snel opgevangen worden en hadden een ander profiel en juridisch statuut dan andere vluchtelingen. 

Een andere grote uitdaging was het in voege treden van de verplichte inburgering in het Brussels Gewest. Inburgeraars kunnen er kiezen voor een Frans- of Nederlandstalig aanbod. Dat betekent onder meer dat men extra inzet op werving. Er is een nauwe samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, de stedelijke agentschappen Atlas en Amal (voorheen IN-Gent) en het Huis van het Nederlands Brussel. Rond de verplichte inburgering in Brussel zijn de nodige analyses uitgevoerd en alle gewenste programmeringen in de huidige KBI (cliëntopvolgsysteem) in productie gebracht. Er is een meerjarige overeenkomst afgesloten met Brussel Onthaal vzw, waarmee men streeft naar een nauwere samenwerking in het realiseren van een toegankelijker en klantgerichter aanbod sociaal tolken en vertalen in Brussel. Alle wijzigingen van de Vlaamse en Brusselse regelgevingen over rechten en plichten tot inburgering is verwerkt in het juridisch ondersteuningsaanbod voor betrokken actoren in Vlaanderen en in Brussel. Het gaat om websiteteksten met doelgroepbrochures en -schema’s, helpdeskadvies, plus vorming en begeleiding. Het Agentschap gaf input in verschillende werkgroepen met Vlaamse en Brusselse collega’s inburgering voor een juridisch correcte implementatie van de regelgeving in hun processen, praktijken, wervingsbrieven, contracten, attesten, informatieve brieven en bijlagen.

De verplichte inburgering in Brussel trad op 1 juni 2022 in voege. Men werkte dan ook actief aan de werving van inburgeraars, een duurzaam netwerk van doorverwijzers, een flexibel aanbod MO (maatschappelijke oriëntatie), een aanvullend aanbod van niet-verplichte modules. Het aanbod voor Brusselse minderjarige nieuwkomers, Masir Avenir, zet men verder. De VGC ondersteunt men in de uitbouw van de vierde pijler in het inburgeringstraject: het participatie- en netwerktraject. De detectie van verplichte inburgeraars door de Brusselse gemeenten staat nog niet op punt. Hierdoor zijn er veel minder inburgeraars dan voorzien verplicht en blijft de verwachte doorstroom naar de brusselwerking (Bon) uit. Samen met N22 (Brusselse gemeenschapscentra) zijn drie Oekraïne hubs opgestart in GC De Platoo, GC Nohva en GC Kontakt. Vanuit de hubs wordt lokaal samengewerkt en gekeken naar de noden en inbreng van vluchtelingen uit Oekraïne in Brussel. 

De informatiesessies ‘Welkom in Brussel’, op maat van de meest urgente noden en vragen van de tijdelijk beschermden, zijn in juni 2022 gestart. De infosessies worden digitaal en fysiek aangeboden. Er is afgestemd met welzijnsactoren in het kader van ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’, een samenwerkingsverband onder regie van de VGC. Er zijn eveneens afspraken met de Bapa’s (dat zijn de Franstalige zusterorganisaties) over het aanbieden van een gelijkwaardig aanbod. Er is een sterke toename van tijdelijk beschermden uit Oekraïne in het Actiris-project Diploma-erkenning. Gesprekken met Actiris, VDAB en het Huis van het Nederlands Brussel over gemeenschappelijke klanten zijn lopende. Er wordt gezocht naar afstemming, bijvoorbeeld over het concept ‘one-stop-shop’. Er zijn in Vlaanderen en Brussel ook nieuwkomers die zich spontaan aanmelden vóór ze een uitnodigingsbrief hebben gekregen. In 2022 meldden 16.880 inburgeraars zich aan in Vlaanderen en Brussel. Het aantal aanmeldingen is tussen 2021 en 2022 met 4% gedaald. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van een sterke daling in regio Brussel (-26%). 

Lees hier het volledige verslag.